Express Vama BCR

Serviciu destinat clienţilor persoane juridice cu activitate de import–export prin care se realizează raportarea către birourile vamale a decontării datoriei vamale prin mijloace informatice, eliminându-se nevoia unei confirmări de plată, în vederea acordării de către autoritatea vamală a liberului de vamă

  • simplifică procedura de lucru dintre clienţi şi Autoritatea Naţională a Vămilor, întrucât permite transmiterea automată a informaţiilor cu maximum de viteză şi acurateţe
  • reduce semnificativ timpul pe care clienţii cu activitate de import/export îl alocă operaţiunilor de vămuire
  • oferă posibilitatea efectuării de plăţi în favoarea unor birouri vamale din alte localităţi, activitate care până acum presupunea deplasarea unui reprezentant al clientului în localitatea unde se află respectivul birou vamal

Descriere

Clienţii pot beneficia de acest serviciu atât pentru plățile inițiate pe suport hârtie cât și pentru plățile inițiate prin electronic sau Internet banking.

Odată plata procesată, BCR raportează birourilor vamale confirmarea de plată în forma electronică a Ordinului de Plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie, care reprezintă dovada necesară pentru acordarea liberului de vamă mărfurilor destinate importului sau exportului.

Pentru activarea produsului clientul semnează ”Convenţia privind decontarea electronică a datoriei vamale” care intră în vigoare după 7 zile lucrătoare de la data semnării acesteia de către ambele părţi, conventie în care se menționează atât modalitatea de inițiere a plăților (pe suport hârtie sau electronic) cât și lista cu birourile vamale pentru care solicită utilizarea serviciului de decontare electronică a datoriei vamale.

Te-ar mai putea interesa și:

Contul curent

Click 24 Banking

e-BCR

Speed collect