Contul curent

Contul curent pentru persoane juridice este produsul bancar prin intermediul căruia persoanele juridice își pot gestiona plățile, încasările și lichiditățile.

 • nu se percepe comision la depuneri de numerar în cont efectuate de persoanele împuternicite/reprezentante ale societăţii în relaţia cu banca
 • banca bonifică lunar dobanda la vedere pentru disponibilităţile din contul curent

Detalii despre contul curent

 • Beneficiari: persoane juridice
 • Moneda: lei/valută
 • Suma minimă pentru deschidere: zero
 • Clienţii persoane juridice pot dispune operaţiuni de alimentare a contului curent cu numerar şi prin virament, de eliberare de sume în numerar la cererea şi în favoarea lor, de plăţi prin virament, în limita soldului disponibil
 • Dobânda: variabilă, aferentă disponibilităţilor la vedere
 • Costuri: comisioanele aferente contului curent sunt cele cuprinse în Tariful standard de comisioane BCR pentru persoane juridice, nivelul acestora putând fi modificat în funcţie de politica băncii.

Întrebări frecvente

 • Solicitarea de deschidere a contului curent poate fi efectuată de către reprezentanţii legali sau persoanele desemnate de către aceştia să îi reprezinte în relaţia cu banca
 • Deschiderea contului se efectuează în baza încheierii Cererii-Contract de deschidere cont curent/subcont după depunerea documentaţiei solicitată de bancă cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea societăţii comerciale (ex: Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului, Statutul societăţii comerciale, Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului, Hotărârea (extras) Adunării Generale a Acţionarilor/Asociaţilor sau Decizia Consiliului de Administraţie/administratorul unic privind persoanele împuternicite să dispună efectuarea de operaţiuni în contul societăţii, cu menţionarea expresă a limitelor mandatului; Actele de identitate etc.)
 • Cererea de deschidere de cont va fi însoţită de urmatoarele formulare:
  • Reguli de Autorizare
  • Specimen de semnătură
  • Delegaţie
 • La deschiderea contului curent banca va solicita clientului să declare identitatea beneficiarului real al acestuia
 • Dosarul juridic al clientului se va actualiza în permanenţă, clientul având obligaţia de a înştiinţa banca, asupra modificărilor apărute
 • Conturile curente pot fi închise:
  • la cererea titularului de cont
  • din iniţiativa băncii în următoarele situaţii:
   • dacă titularul a produs incidente majore de plăţi cu cecuri, bilete la ordin, cambii
   • în situaţia nerespectării de către client a prevederilor legale în vigoare
   • în cazul în care la efectuarea consultarii RECOM de către bancă, clientul apare ca fiind radiat din Registrul Comerţului, iar încheierea de radiere nu a fost atacată cu recurs în termenul prevazut de lege sau a fost menţinută în urma soluţionării recursului
   • în situaţia în care în decurs de 6 luni consecutive, contul curent nu prezintă altă mişcare decât operaţiuni referitoare la contabilizarea dobânzilor şi comisioanelor,  soldul contului curent este mai mic decât limita minimă stabilită de bancă şi nu există produse ataşate contului curent
   • alte cazuri prevazute de lege 

Te-ar mai putea interesa și:

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă