CUI beneficiar final

Se va completa numai dacă plătiţi contribuţii către: Bugetele locale, Casa Judeţeană de Pensii, Casa Judeţeană de Sănătate, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Campul se va completa automat dupa selectarea “Nume beneficiar final”, cu codul aferent din Nomenclatorul de  primarii si case de pensii, case de sanatate, agentii de somaj de pe site-ul ANAF.

Campul nu se va completa dacă plătiţi contribuţii către: Bugetul de stat, Bugetul asigurărilor sociale de stat, Bugetul asigurărilor pentru şomaj, Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetul Fondului de mediu.