Emisiuni de obligatiuni BCR

Termeni Finali

Supliment la Documentul de inregistrare 05.05.2021

Documente continand informatii incorporate prin trimitere

Document de inregistrare 03.12.2020

Documente continand informatii incorporate prin trimitere

Nota privind valorile mobiliare

Cerinte MREL pentru BCR 27.03.2020

Document de inregistrare 04.12.2019

Documente continand informatii incorporate prin trimitere

Nota privind valorile mobiliare

Emisiuni de obligatiuni BCR

Program de emisiuni de obligatiuni 28.01.2019