Documente necesare pentru solicitarea unui produs de creditare

Dacă sunteți angajat și:

  • primiţi de cel puțin 3 luni salariul într-un cont BCR

 

  • nu primiți de cel puțin 3 luni salariul într-un cont BCR

Dacă sunteți pensionar:

  • primiți de cel putin 3 luni pensia într-un cont BCR - aveți nevoie de Decizia de pensionare definitivă*
  • nu primiți de cel putin 3 luni pensia într-un cont BCR - aveți nevoie de Decizia de pensionare definitivă* și Ultimul talon de pensie pe care l-ați primit

*În cazul în care primiți pensie medicală și/sau pensie de invaliditate, este nevoie și de decizia asupra capacității de muncă din care să rezulte că este definitivă și nerevizuibilă.