Vă informăm că momentan pot apărea întreruperi în utilizarea cardurilor BCR. În acest moment depunem eforturi pentru remedierea acestei situații. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Politica privind guvernanţa corporativă pentru anul 2017 în BCR şi Grupul BCR

Banca Comerciala Română SA (BCR), banca administrată în sistem dualist, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru de guvernanţă corporativă, care corespunde cerinţelor legale şi de reglementare ale cadrului legislativ din România, principiilor directoare ale Grupului EGB, precum şi celor mai bune practici internaţionale în domeniu.

Principiile Politicii privind guvernanța corporativă la nivelul BCR sunt următoarele:

 • Asigurarea cadrului pentru aplicarea unui sistem eficient de guvernanta corporativa;

Politica privind guvernanta corporativa are la baza prevederile Actului constitutiv al BCR si principiul organizarii bancii ca societate administrata in sistem dualist. In consecinta, structura de conducere este formata din Comitetul executiv – functia de conducere executiva, care asigura conducerea operativa a bancii si din Consiliul de supraveghere – functia de supraveghere, care supraveghează, administrează şi coordonează activitatea Comitetului Executiv. Competentele si atributiile acestora sunt reglementate prin Actul constitutiv, prin Regulamentele de organizare si functionare ale fiecaruia si prin Regulamentul de functionare a BCR.

 • Protejarea si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor;

Asigurarea, prin prevederi clare si transparente la nivelul bancii care sa protejeze drepturile actionarilor:

◦ dreptul la metode sigure de inregistrare ca actionar/asociat;

◦ dreptul la informatii relevante asupra mersului companiei, in timp util si cu o frecventa periodica;

◦ dreptul de participare si vot in AGA si aici, in plus, dreptul de a fi informat cu privire la regulile si procedurile de vot aplicabile unor astfel de intalniri;

◦ dreptul la o parte din profitul societatii, in conformitate cu numarul de actiuni detinut;

◦ dreptul de a participa si de a fi suficient informat cu privire la schimbarile din cadrul companiei: modificari ale actului constitutiv, autorizarea emiterii de actiuni noi, tranzactii extraordinare (de exemplu vanzarea unei parti importante din activele companiei);

◦ dreptul de a adresa intrebari cu ocazia adunarilor generale ale actionarilor inclusiv cu privire la raportul auditorului extern;

◦ dreptul de a participa la luarea de decizii strategice cum ar fi alegerea consiliului de supraveghere, sau de a-si exprima opinii cu privire la remunerarea membrilor consiliului de supraveghere.

 • Tratamentul echitabil al tuturor acţionarilor, inclusiv al celor minoritari şi străini, prin:
  • Aplicarea unui tratament egal tuturor actionarilor,
  • Este interzisa utilizarea informatiei confidentiale, interne, in interes propriu, pentru obtinerea anumitor avantaje;
 • Transparenţa informaţiilor şi diseminarea lor promptă, prin:

Furnizarea, in mod periodic si in timp util, de informatii relevante si materiale referitoare la societate, pentru exercitarea in mod corespunzator a drepturilor de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, in conformitate cu cerintele de raportare prevazute de reglementarile aplicabile;

 • Responsabilităţile Consiliului de Supraveghere şi ale conducerii executive, prin:
  • Structura de conducere asigura o structura organizationala eficienta, prudenta si transparenta; un cadru de management dezvoltat eficient pentru promovarea performantei economice de ansamblu, o crestere durabila a companiei, a pietei si a economiei tarii;
  • Doua nivele ale structurii de management, cu delimitare clara a responsabilitatilor:  Consiliului de supraveghere are rolul de a  directiona implementarea strategiei de ansamblu, functia de control a riscurilor si Comitetul executiv, exercitandu-si responsabilitatile sale de coordonare a activitatii de ansamblu a bancii;
  • Delimitarea clara a tuturor responsabilitatilor organelor de conducere in Actul Constitutiv si regulamente interne;
  • Respectarea cadrului de reglementare a activităţii stabilite de societatea – mamă (Erste Group Bank AG), având în vedere obiectivele de afaceri, profilul de risc şi politicile stabilite de aceasta şi evaluarea deciziilor sau practicilor la nivel de grup aplicabile BCR, astfel încât acestea să nu determine încălcarea de către bancă a prevederilor cadrului de reglementare ori a regulilor prudenţiale aplicabile la nivel individual pe teritoriul României;
  • Stabilirea numărul de membri ai Consiliului de Supraveghere, numărul de membri independenţi, modul de numire, revocare, remunerare;
  • Stabilirea numărului de membri si a componentei Comitetului executiv si analizarea periodica a atribuţiilor acordate acestuia si a responsabilităţilor individuale alocate fiecărui membru al Comitetului executiv;
  • Numirea si revocarea Presedintelui si a celorlalti membri ai Comitetului executiv, stabilirea atributiilor Comitetului executiv, a termenilor si conditiilor mandatelor membrilor sai, alocarea atributiilor fiecarui membru si aprobarea remuneratiei lor.
×
George
Primul banking inteligent
Descarcă