Directiva Europeană privind Piețele și Instrumentele Financiare - MIFID

Ce este MiFID?

Directiva Europeana privind Pietele si Instrumentele Financiare ("MIFID II") este legislatia europeana, aplicabila incepând cu data de 01 ianuarie 2017 si are un impact major privind modul in care vor fi puse la dispozitia clientilor serviciile financiare pe tot cuprinsul UE.

MiFID II:

 • a fost implementată în legislaţia nationala prin Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare si mai multe norme emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).
 • are ca scop crearea unui cadru legal prin care se acordă un grad ridicat de protecţie investitorilor, se stimulează creşterea competiţiei în industria financiară şi transparenţa pieţelor financiare.
 • se aplică instrumentelor financiare şi serviciilor de investiţii financiare furnizate investitorilor de către firmele de investiţii: instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare, societăţi de administrare a investiţiilor etc. Gama de servicii şi instrumente financiare care intră sub incidenţa MiFID este prevăzută în cuprinsul directivei.
 • se aplică firmelor de investiții, operatorilor de piață, furnizorilor de servicii de raportare a datelor, precum și societăților din țări terțe care furnizează servicii de investiții sau exercită activități de investiții în Uniune prin înființarea unei sucursale.

Incepând cu data de 3 ianuarie 2018 intermediarii au obligații de publicare a tranzacțiilor cu instrumente financiare (transparența posttranzacționare) efectuate în afara regulilor unui loc de tranzacționare.

Aceste obligatii se realizează prin intermediul unui mecanism de publicare aprobat (APA-Approved Publication Arrangement).

Regasiti mai jos link-ul catre APA, unde se afla tranzactiile publicate de BCR:

Rapoarte

Informări Instrumente financiare

Documente

PERSOANE FIZICE

PERSOANE JURIDICE

Petiții

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR PRIVIND PIAŢA DE CAPITAL

Petiţia reprezintă cererea, reclamaţia sau sesizarea prin care se aduc la cunoştinţa BCR fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris şi depusă la sediul BCR, la sediile secundare ale acesteia ori la sediile distribuitorilor, după caz, transmisă prin poştă sau poştă electronică ori prin sistem on-line, sau pe orice altă cale de comunicare care poate fi inregistrată pe un suport fizic sau optic (ex. telefon), prin intermediul careia un petent sau imputerniciţii legali ai acestuia, care acţionează exclusiv în numele petentului şi fară un interes comercial propriu, işi exprimă nemulţumirea cu privire la serviciul şi activitatea de investiţii prestate de către BCR în baza Legii nr. 126/2018, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al organismului de plasament colectiv (O.P.C.) sau la informaţiile furnizate de entitate în urma solicitărilor de informaţii primite de la petenţi.

Petent reprezintă persoana fizică sau juridică, client/investitor al Băncii, care depune o petiţie către o entitate cu privire la serviciul și activitatea de investiţii prestate in baza Legii nr. 126/2018;

Petiţie soluţionată favorabil reprezintă petiţia în legatură cu care au fost dispuse măsuri pentru remedierea situaţiilor sesizate;

Petiţie soluţionată nefavorabil reprezintă petiţia în legatură cu care nu au fost dispuse niciun fel de măsuri.

 Petiţia trebuie să conţină urmatoarele informaţii:

 • Informaţiile de identificare ale persoanei care formulează petiţia;
 • Obiectul petiţiei (serviciul / activitatea reclamată sau informaţiile furnizate)
 • Calitatea persoanei care formulează petiţia (titular/imputernicit);
 • Interesul celui care formulează petiţia.

Modalitatea de transmitere a petiţiilor:

 • în scris şi depuse personal, la una dintre sucursalele BCR;
 • prin posta catre adresa: Sediul Central BCR, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071
 • email: contact.center@bcr.ro
 • formular online: www.bcr.ro

Pentru mai multe informatii despre inregistrarea unei petitii va rugam sa consultati informatiile de mai jos.

Echipa Conformitate

Biroul Conformitate Piete de Capital

Rodica Baclea

Marian Necula

Ruxandra Mihaela Lungu

Andra Niculae

Maria Pirvu

Olivia Cristiana Iahn – examinare petitii

Marius Alin Frandes

E-mail: compli.securities@bcr.ro

Nr. Fax: 021 302 59 89