“START! Business”

Etapele de implementare:

1

Selecţia si pregătirea tinerilor

Aceasta etapă a presupus derularea unei campanii de promovare a proiectului în licee şi a unui proces de selecţie a tinerilor. Decizia finală privind selecţia tinerilor a aparţinut echipei YouthBank locale (formată din tineri şi reprezentanţi ai partenerilor) şi a fost luată pe baza evaluării CV-urilor şi a scrisorilor de intenţie primite şi a rezultatelor interviurilor individuale. Criteriile de selecţie au inclus motivaţia candidatului, implicarea, responsabilitatea, spiritul de iniţiativă, abilităţile de leadership sau spiritul de echipă.

A urmat apoi un program special de pregătire în care vor învaţă să organizeze şi să deruleze o campanie de informare, să evalueze şi să monitorizeze proiecte, să atragă şi să administreze resurse financiare.

2

Campania de fundraising

În această etapă, echipa YouthBank nou formată a avut misiunea de a strânge cel puţin o jumătate din   Fondul de finanţare destinat tinerilor liceeni, sumă care mai apoi a fost dublată de BCR. Tinerii au folosit mecanisme de atragere de fonduri precum vânzarea unor felicitări marca YouthBank, evenimente sportive sau concursuri amuzante care au avut ca scop promovarea programului şi atragerea de fonduri.  

3

Cercetare locală

După crearea Fondului YouthBank de finanţare, echipa a realizat un sondaj de opinie în rândul liceenilor, profesorilor si a susţinătorilor YouthBank pentru a stabili în mod concret spre ce domeniile vor fi acordate granturile, respectând în acelaşi timp Ghidul de finanţare al proiectului. Fiecare echipă locală a făcut sondaje în comunitatea lor şi au identificat problemele comunităţii şi soluţii pentru acestea luând în considerare:

 • domeniul (educaţie, sănătate, social, artă, timp liber etc.);
 • beneficiarii (tineri, elevi sau studenţi, tineri cu dizabilităţi, orfani, etc.);
 • durata de implementare (termen scurt – 2-3 săptămâni sau mediu – 2,3 luni);
 • bugetul total
 • aria de acţiune (oraş, zone periferice, rurale etc.).
4

Concursul de finanţare

Aceasta etapă a urmărit derularea unei campanii de promovare a fondului destinat tinerilor liceeni, primirea şi selecţia aplicaţiilor.

Deciziile finale privind proiectele care au primit finanţare s-au luat pe baza centralizării punctajelor obţinute de fiecare aplicaţie în parte. Evaluarea a fost făcută tot de tinerii din echipele locale YouthBank, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite şi a interviurilor faţă în faţă.

În total, au fost alese şi finanţare 52 de proiecte: campanii de educaţie, de informare privind problemele de sănătate, de prevenire a consumului de alcool şi droguri; amenajarea unui spaţiu verde în curtea scolii sau a unui suport pentru biciclete, activităţi de socializare prin joc cu copii de la secţia de pediatrie sau activităţi de socializare destinate persoanelor vârstnice instituţionalizate.

5

Implementarea proiectelor finanţate si încheierea & evaluarea programului

În etapa următoare, echipele câştigătoare au primit finanţare pentru implementarea proiectelor/iniţiativelor de dezvoltare locală. Rolul tinerilor din echipele locale YouthBank a fost acela de a monitoriza implementarea proiectelor finanţate.

Cele mai multe proiecte finanţate au fost din domeniul social, urmare de cele din domeniul educaţiei.

Fiecare ediţie YouthBank se încheie printr-un eveniment unde tinerii sărbătoresc creativ realizările lor împreuna cu toţi prietenii programului.

Mai apoi, tinerii din echipele locale YouthBank evaluează anul parcurs în cadrul unei tabere de vară, devenite tradiţie.

Rezultatele proiectului:

 • 100 tineri implicaţi în echipele locale ale YouthBank;
 • 350 tineri implicaţi în iniţierea şi implementarea proiectelor finanţate;
 • 50 de licee şi colegii implicate activ;
 • peste 17,000 Euro atraşi de liceeni prin campanii de fundraisng la nivel local;
 • 52 de proiecte finanţate cu suma totală de peste 35,000 de Euro.
 • mai mult de 250.000 de beneficiari atinşi prin proiectele finanţate, firect sau indirect;
 • peste 70 parteneri locali: autorităţi, companii, instituţii media.

Testimoniale ale participanţilor

Mihaela Sandu, Director Executiv Asociatia Hands Across Romania, organizaţie gazda pentru doua dintre proiectele finanţate de programul YB Bucuresti:

Când am primit propunerea din partea coordonatorului programului, nu ştiam ce înseamnă YouthBank în Romania. Am făcut un mic research şi am înţeles că este vorba despre o iniţiativă în care liceenii caută soluţii eficiente la problemele din comunităţile în care trăiesc. Când am început să lucrez efectiv cu tinerii ale căror proiecte au fost finanţate, am înţeles cât de mult se poate face atunci când există pasiune şi voinţă. Nu mai zic de faptul că aceştia au realizat tot ce şi-au propus în proiecte cu resurse foarte puţine. Ceea ce am învăţat şi cred că mi-am reamintit este că poţi să faci foarte multe cu foarte puţine resurse financiare.

Ada Milea (artist, concert în beneficiul programului YB, Timişoara):

"Mi se pare extraordinar că tinerii reuşesc să se organizeze şi să facă lucruri interesante împreună, chiar mai bine decât maturii. E o speranţă a mea personală că, dacă tinerii capabili îi vor înlocui pe cei care ne decid astăzi sorţile, poate va fi mai bine şi aici. Copiii ştiu să facă lucrurile mai bine decât oamenii mari de multe ori, eu am mai multă încredere în ei“.

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă