REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Ajungi la SAGA cu George”
(denumit in continuare „Regulament”)