REGULAMENTUL CAMPANIEI “Salveaza cardul Mastercard sau Maestro® si ai sansa la premii de neratat”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Salveaza cardul Mastercard sau Maestro® si ai sansa la premii de neratat” (denumita in continuare “Campania”) este DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul social situat in Bucuresti, Sos. Virtutii nr.148, Spatiul E47, sector 6 si adresa de corespondenta in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 5, 077190, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti subnr.J40/372/2002, CUIRO14399840, reprezentata prin dna Roxana Matasel in calitate de Director of Brand Marketing.

2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se va desfasura incepand cu data de 6 iunie 2023, ora 00:00 - si pana la data de 19 iulie 2023 (inclusiv), ora 23:59.

3. PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice care au varsta de 18 ani impliniti la data de 6 iunie 2023, cat si persoanele juridice care au capacitate deplina de exercitiu la data de 6 iunie 2023, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • Plaseaza o comanda in valoare de minimum 300 (trei sute) lei;
    • Achita online pe site-ul www.emag.ro, m.eMAG.ro sau aplicatia de mobil eMAG cu un card salvat Mastercard® sau Maestro®, emis de institutiile financiare mentionate in Anexa 1.
  • Intra in campanie doar comenzile cu carduri salvate in perioda campaniei 6 iunie 2023-19 iulie 2023.
  • Nu returneaza comanda.

Participa la Campanie produsele din oferta Organizatorului, produse ce se regasesc in site-ul www.emag.ro, m.eMAG.ro si aplicatia de mobil eMAG, inclusiv produsele resigilate si cele din eMAG Marketplace, cu exceptia produselor din categoria “Asigurari RCA” si “Asigurari de calatorie”.

Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele acestora pana la gradul 4 ai acestora.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, participantul trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii

a) sa fie titularul unui cont de client inregistrat pe www.emag.ro;

b) sa plaseze o comanda in valoare de minimum 300 (trei sute) de lei pe site-ul www.emag.ro, m.eMAG.ro sau aplicatia de mobil eMAG, si sa o achite online in perioada Campaniei cu un card Mastercard® sau Maestro®, emis in Romania, emis de una dintre institutiile financiare mentionate in Anexa 1 si salvat in contul de client eMAG.

c) sa salveze un card in perioada campaniei 6 iunie 2023- 19 iulie 2023 d) sa nu returneze comanda.

Sunt incluse in Campanie si comenzile platite online prin metodele de plata “Platesti in 30 de zile” si “Platesti in 4 rate” si ”Plateste in 12 rate”.

Participantii care vor indeplini cumulativ conditiile enuntate mai sus, respectiv cumparatorii vor fi inrolati automat in tombola prin care Organizatorul ofera:

-      5 (cinci) telefoane Apple iPhone 14 Pro Max, 256GB, 5G, Silver, in valoare totala de 34.0000(treizeci si patru de mii) de RON TVA Inclus;

-      500 (cinci sute) de Carduri Cadou eMAG in valoare de 100 (o suta) de lei fiecare, in valoare totala de 50.000 (cincizeci de mii) de RON TVA Inclus

Utilizarea voucherului, respectiv a cardului cadou eMAG se va face conform conditiilor prezentate in prezentul Regulament. Cardul Cadou eMAG va fi transmis pe adresa de e-mail asociata contului de client eMAG. Cardurile Cadou eMAG se vor transmite electronic de catre Organizator in termen de maximum 90 (nouazeci) de zile de la finalizarea cu succes a platii.

Pentru orice comanda achitata online in perioada Campaniei, prin intermediul unui card emis in Romania, sub marcile Mastercard® sau Maestro, emis de una dintre institutiile financiare mentionate in Anexa 1 si salvat in contul de client eMAG, in site-ul www.emag.ro, m.eMAG.ro si aplicatia de mobil eMAG, inscrierea automata la Campanie poate avea loc o singura data, odata cu prima comanda plasata in decursul perioadei de Campanie, indiferent de numarul de comenzi ulterioare.

Se va acorda un singur Premiu la nivel de client, in cadrul Campaniei.

5. DESCRIEREA PREMIILOR

Premiile Campaniei vor fi oferite de catre Organizator si se vor acorda prin tragere la sorti

Extragerea va curpinde comenzile eligibile din perioada Campaniei, anume: de la data de 6 iunie 2023, -19 iulie 2023 (inclusiv).

Premiile Campaniei constau in:

a. 5 (cinci) telefoane Apple iPhone 14 Pro Max, 256GB, 5G, Silver, in valoare totala 34.000(treizeci si patru de mii) de RON TVA Inclus;

b. 500 (cinci sute) de Carduri Cadou eMAG in valoare de 100 (o suta) de lei fiecare, in valoare totala de 50.000 (cincizeci de mii) de RON TVA Inclus.

Valoarea totala a Premiilor este de 84.000 (optzeci si patru de mii) RON TVA inclus.

Suma mentionata mai sus reprezinta valoarea neta a premiilor.

Impozitul aferent fiecarui premiu se calculeaza conform legii nr.227/2015 privind Codului fiscal si este platit de catre Organizator.

Tragerea la sorti va avea loc la data de 24 august 2023 in conditiile prezentului Regulament.

a. Pentru fiecare telefon se vor efectua 3 (trei) extrageri: un castigator si doua rezerve pentru fiecare telefon in parte.

Premiile acordate nu pot fi preschimbate in bani sau alte bunuri, ori beneficii si nu pot fi cedate.

Castigatorii premiilor vor fi anuntati telefonic si prin e-mail, la datele de contact asociate contului de client eMAG.

Potentialul castigator desemnat in cadrul tragerii la sorti va fi contactat telefonic de reprezentantul eMAG in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la momentul efectuarii tragerii la sorti, de 7 (sapte) ori, la ore diferite. In cazul in care respectivul castigator potential, destinatar al apelurilor mentionate anterior, nu raspunde si/sau nu poate fi contactat in niciuna dintre cele 7 incercari, va fi declarat necastigator, ca urmare a lipsei indeplinirilor, finalizarilor procedurii de atribuire a Premiului.

In cazul in care nu se reuseste contactarea potentialui castigator si este declarat necastigator, reprezentantuleMAG va contacta prima rezerva extrasa in cadrul Campaniei.In cazul in care si aceasta este declarata necastigatoare, se va contacta ultima rezerva, conform celor de mai sus.

In situatia in care se reuseste stabilirea legaturii telefonice, Reprezentantul eMAG va anunta persoana care raspunde la telefon ca este potential castigator al Premiului din cadrul Campaniei, urmand a parcurge impreuna procedura de validare si identificare telefonica. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul eMAG ii va comunica fara echivoc persoanei care a raspuns la telefon si care urmeaza sa revendice premiul faptul ca niciun potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al premiului pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va informa potentialul castigator cu privire la prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate in vederea atribuirii Premiului, in conditiile prevazute de prezentul Regulament si ii va solicita sa confirme faptul ca numele si prenumele inregistrate in contul prin care s-a efectuat comanda eligibila sunt completesiconformecu inregistrarile dinactuldeidentitate al potentialului castigator.In situatia in care potentialul castigator confirma toate informatiile mentionate anterior si accepta acordarea Premiului, acestuia i se va comunica modalitatea de a intra in posesia Premiului, precum si termenul de emitere nominala a acestuia, anume 10 zile de la momentul acceptarii. In conditiile in care potentialul castigator refuza furnizarea datelor catre Organizator, acesta va fi invalidat si se va apela la prima rezerva urmand aceeasi procedura pana la epuizarea rezervelor pentru Premiul acordat.

Castigatorului ii vor fi solicitate urmatoarele date in vederea oferirii premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale generate de acesta: numele si prenumele asa cum sunt acestea mentionate in actul de identitate, varsta, copia cartii de identitate si confimrarea adresei de livrare, pe adresa de email. Reprezentantul eMAG va solicita castigatorului o copie a cartii de identintate si confirmarea adresei de livrare a premiului la adresa de email comunicata de catre angajatul eMAG . Copia cartii de identitate va fi transmisa de catre castigator, pe email la adresa frunizata in apelul telefonic, de catre reprezentatul eMAG.

In situatia in care premiul Campaniei nu este acordat din motive independente de vointa Organizatorului, acesta ramane la dispozitia Organizatorului care poate organiza, daca va considera necesar, o extragere speciala pentru a desemna noi castigatori si rezerve sau poate organiza o alta Campanie, dupa caz.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu potentialii castigatori sau castigatorii premiilor Campaniei dupa expirarea termenelor prevazute in prezentul Regulament, sau cu alti participanti in afara obligatiilor asumate prin prezentul Regulament.

Numele si prenumele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul Organizatorului, www.emag.ro, in termen de maximum 30 de zile de la momentul tragerii la sorti.

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli ulterior punerii castigatorului in posesia Premiului.

In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

b. Organizatorul va oferi 500 (cinci sute) de Carduri Cadou eMAG in valoare de 100 (o suta) lei fiecare

Pentru cele 500 (cinci sute) de Carduri Cadou in valoare de 100 (o suta) de lei fiecare, Organizatorul va efectua o singura tragere la sorti in vederea desemnarii castigatorilor.

Cardurile cadou vor fi valabile timp de 60 de zile de la data transmiterii acestora.

Cardul cadou va fi acordat numai pentru tranzactiile eligibile din perioada Campaniei, ce indeplinesc conditiile de la punctul 4. Se va emite un singur Card Cadou la nivel de cont eMAG, pe perioada Campaniei si se trimite exclusiv pentru prima comanda ce indeplineste conditiile Campaniei la adresa de email alocata contului de client eMAG.

Pentru a folosi cardurile cadou, castigatorii, persoane fizice sau juridice, vor introduce codul unic inscris pe cardul cadou primit prin e-mail intr-o noua comanda inregistrata pe site-ul www.emag.ro, m.eMAG.ro sau in aplicatia de mobil eMAG, si vor achita diferenta in cazul in care valoarea comenzi este mai mare decat valoarea cardului cadou online, cu un card emis sub marcile Mastercard® sau Maestro®. Cardurile cadou pot fi folosite pentru comenzi ce contin produsele din oferta Organizatorului, produse ce se regasesc in site-ul www.eMAG.ro, m.eMAG.ro si aplicatia de mobil eMAG, inclusiv produsele resigilate, cu exceptia produselor din categoria “Asigurari RCA”, “Asigurari de calatorie” si “Reincarcare cartela”.

De asemenea, cardul cadou poate fi utilizat:

·      inclusiv pe produse la promotie;

·      fara sa cumulezi cu alte voucherepe care le ai;

·      impreuna cu alte carduri cadou eMAG pe care le ai;

·      pe o singura comanda; diferenta pe care nu o folosesti nu se reporteaza; in comenzile plasate prin toate canalele disponibile.

In cazul anularii de catre participant, din orice motiv, a comenzii in urma careia a primit cardul cadou sau in cazul returnarii partiale sautotale aproduselordin comandain baza careiaa primit cardul cadou acesta din urma va fi anulat. Daca participantul a folosit cardul cadou inainte ca acesta sa fie anulat, valoarea acestuia se va scadea automat din suma pe care Organizatorul trebuie sa o returneze castigatorului.

Cardurile cadou nu pot fi preschimbate in bani sau alte bunuri/beneficii.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Tragerile la sorti pentru Premiile Campaniei vor fi efectuate la locatia Organizatorului situata in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Swan Office Park, cladirea Windsor, et. 5, judetul Ilfov, prin intermediul aplicatiei random.org.

Tragerile la sorti se vor efectua in functie de numarul de comanda, fiind eligibila in Campanie, prima comanda efectuata in perioada indicata.

Cardurile Cadou eMAG se vor transmite automat pe adresa de email aferenta contului eMAG pentru fiecare astfel de castigator extras, fara contactarea telefonica din partea Organizatorului.

7. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul www.emag.ro si poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Swan Office Park, Windsor Building, Sos. Bucuresti- Nord nr. 15-23, etaj 5, 077190, Voluntari, Ilfov.

8. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie deforta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total saupartial, executarea regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

9. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul incare Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isirezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.

Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea in pagina de campanie de pe website-ul www.emag.ro.

10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Campaniei, de catre Organizator in calitate de operator de date.

Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plangere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentruorice informații sausolicităride exercitarea drepturilor dumneavoastră referitorla prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:

11. LITIGII

Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@eMAG.ro sau

Transmiterea solicitării prin curier / poștă, la adresa Șoseaua București-Nord, Nr. 15-23, parcul de birouri Swan, clădirea Windsor, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

12. CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea cardului cadou; orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

13. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea primirii premiului, cauzata de schimbarea numarului de telefon al participantului castigator.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul regulament de participare/desfasurareeste disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care il poate solicita la adresa de corespondenta a Organizatorului din Swan Office Park, Windsor Building, Sos. Bucuresti- Nord nr. 15-23, etaj 5, 077190, Voluntari, Ilfov, sau pe website-ul www.emag.ro.

Organizatorul Campaniei

Salveaza cardul Mastercard sau Maestro® si ai sansa la premii de neratat”

DANTE INTERNATIONAL S.A. Prin Director of Brand Marketing Roxana Matasel

Anexa 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI

Salveaza cardul Mastercard sau Maestro® si ai sansa la premii de neratat”

Emitenti eligibili in cadrul Campaniei

·    Alpha Bank: https://www.alphabank.ro/

·    Alior Bank Sucursala București: https://www.bcr.ro/

·    Banca Comercială Română: https://www.bcr.ro/

·    Banca Comercială Intesa SanPaolo România: https://www.brci.ro/

·    Banca Română de Credite și Investiții: https://www.brci.ro/

·    Banca Transilvania: https://www.bancatransilvania.ro/

·    BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București: http://www.cetelem.ro/

·   BRD Groupe Societe Generale: https://www.brd.ro/

·    BT Direct IFN: https://www.btdirect.ro/

·    CEC Bank: https://www.btdirect.ro/

·    Credit Agricole Bank România: https://credit-agricole.ro/

·   Credit Europe Bank: https://www.crediteurope.ro/

·    EximBank România: https://www.eximbank.ro

·    Garanti Bank: https://www.garantibbva.ro/

·    Idea Bank: https://ro.idea-bank.ro/

·    Libra Internet Bank: https://www.librabank.ro/

·    OTP Bank România: https://www.otpbank.ro/ro

·    Patria Bank: https://www.patriabank.ro/

·    Raiffeisen Bank:  https://www.raiffeisen.ro/

·    Speed Transfer Financiar: https://www.speedfinanciar.ro/

·    Techventures Bank: https://techventures.bank/

·    UniCredit Bank: https://www.unicredit.ro/ro/

·    UniCredit Consumer Finance: https://www.ucfin.ro/

Organizatorul Campaniei

Salveaza cardul Mastercard sau Maestro® si ai sansa la premii de neratat”

DANTE INTERNATIONAL S.A. Prin Director of Brand Marketing

Roxana Matasel