REGULAMENTUL CAMPANIEI MASTERCARD® „FOLOSEȘTE CARDUL MASTERCARD LA DEDEMAN ȘI POȚI CÂȘTIGA PREMII”

Perioada: 16.08.2022 - 16.10.2022 

1. CAMPANIE PROMOȚIONALĂ

1.1. Campania promoțională Mastercard Pay & Get Rewards „FOLOSEȘTE CARDUL MASTERCARD LA DEDEMAN ȘI POȚI CÂȘTIGA PREMII” (denumită în continuare „Campania”/ „Campania Promoțională”) este organizată de Mastercard Europe SA, o societate pe acțiuni din Belgia (denumită în continuare „Mastercard” și/sau „Organizatorul Campaniei Plătești și Primești Recompense”)

1.2. Campania va fi organizată, în ceea ce privește mecanismul descris, acordarea premiilor și impozitele prin intermediul B.V. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca 165, etajele 7-8, sector 1, cu număr de identificare fiscală 8084031, atribut fiscal RO, reprezentată prin dl. Bogdan Enoiu, în calitate de Director General, care va acționa în calitate de Agenție de Publicitate și în calitate de Împuternicit al Operatorului, în sensul prevăzut în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, (denumită în continuare „Agenția”/„Organizatorul Tombolei”) care va avea responsabilitățile și obligațiile descrise în prezentul Regulament.

1.3. Campania promoțională este desfășurată în conformitate cu următorul Regulament al Campaniei (denumite în continuare „Regulamentul” sau „Regulamentul Instituției Financiare”).

1.4. În cadrul acestei campanii, Agenția va desfășura următoarele activități: coordonarea tombolei și acordarea premiilor, respectiv: contractarea terților, coordonarea, implementarea și raportarea Campaniei, contractarea și validarea notarului pentru autentificarea prezentului Regulament, coordonarea și validarea tragerilor, coordonare administrativă și financiară, acordarea premiilor și plata impozitelor în cazurile în care acest lucru este necesar. Agenția va avea dreptul de a subcontracta activitățile către orice terță parte, la alegerea acesteia, sub rezerva aprobării Mastercard.

 

 

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului Regulament:

Card - un card valabil de debit sau de credit Mastercard® emis de o bancă sau de o instituție financiară cu sediul pe teritoriul României (exclusiv carduri Maestro).

Instituție Financiară este banca sau instituția financiară emitentă din România care emite cardurile Mastercard către titularii cardurilor.

TITULAR AL CARDULUI EMITENTULUI reprezintă orice persoană fizică care are rezidența fiscală in Romania, ce deține un card de debit sau de credit Mastercard valabil, emis de o bancă sau de o instituție financiară conform definiției de mai sus, cu sediul pe teritoriul României.

Participant este un titular al cardului emitentului care și-a păstrat cardul ca metodă de plată în orice magazin online care oferă oportunitatea de a salva un card ca metodă de plată, și care a efectuat cel puțin o achiziție online pe un site/în aplicația unui comerciant folosind cardul stocat conform regulilor din prezentul Regulament.

AGENȚIA - Conform definiției de la 1.4.

Câștigător este un Participant care a fost tras la sorți și confirmat drept câștigător în baza prezentului Regulament.

 

3. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1 Regulamentul a fost întocmit în conformitate cu cerințele legii române și a fost publicat pe următorul site mastercard.ro/promotii, unde va fi disponibil pe întreaga durată a Campaniei Promoționale astfel încât să permită stocarea și reproducerea acestuia de Instituția Financiară. Instituția Financiară are obligația de a modifica acest Regulament al Instituției Financiare pentru punerea sa la dispoziția Participanților („Regulamentul Participantului”).

3.2. Mastercard își rezervă dreptul de a modifica sau amenda unilateral acest Regulament, iar modificările vor intra în vigoare în termen de 1 zi după publicarea acestora pe site-ul web Mastercard : mastercard.ro/promotii

Instituția Financiară are obligația de a modifica Regulamentul Participantului în consecință. Orice modificări/amendamente la termenii prezentului document vor fi incluse în acte adiționale care vor fi făcute publice prin intermediul Regulamentului actualizat al Instituției Financiare. Mastercard nu își asumă nicio răspundere pentru cazurile în care modificările/amendamentele la acest Regulament al Instituției Financiare nu sunt luate în considerare, cu condiția ca Mastercard să fi respectat prevederile acestui punct 3.2.

3.3. Prin participarea la Campania Promoțională, Participanții sunt obligați să respecte Regulamentul Instituției Financiare și, implicit, Regulamentul Participantului și convin să respecte regulile Campaniei Promoționale.

3.4. Campania Promoțională și acest Regulament au fost încheiate în conformitate cu legea română. În cazul oricăror reguli care nu au fost tratate în prezentul Regulament, se va aplica legislația din România.

 

4. DURATA CAMPANIEI

4.1. Campania Promoțională se desfășoară într-o singură perioadă după cum urmează:

de la 00:00 pe 16.08.2022 până la 23:59 pe 16.10.2022.

Mastercard își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei Promoționale sau de a opri Campania Promoțională înainte de termen. Indiferent de motiv, modificarea acestui Regulament va intra în vigoare în termen de 1 zi după publicarea modificărilor pe site-ul web Mastercard mastercard.ro/promotii.

 

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Fiecare titular al cardului emitentului care a acceptat Regulamentul Participantului și care îndeplinește condițiile suplimentare descrise mai jos are dreptul de a participa la Campania Promoțională.

5.2. Participanții la Campania Promoțională trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani.

5.3. Participarea la Campania Promoțională se face sub rezerva plății de către titularul cardului emitentului cu propriul card Mastercard la lanțul de magazine selectate „Dedeman” pe durata Campaniei Promoționale.

5.4. Trebuie efectuată cel puțin o plată în perioada descrisă la punctul 4.1., în care titularul cardului emitentului participă la campanie..

5.5. Angajații Agenției și ai Mastercard precum și ai subsidiarelor, afiliaților acestora, persoanele care participă la organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale, precum și membrii familiilor acestora (copii și soț/soție) nu pot participa la Campania Promoțională.

 

6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

6.1. Fiecare titular al cardului emitentului care a plătit cu propriul card Mastercard la lanțul de magazine selectate ale DEDEMAN pe durata Campaniei Promoționale prevăzută la punctul 4.1. poate participa la Campania Promoțională. Nu există o sumă minimă care trebuie plătită pentru participare.

6.2. Cu cât se efectuează mai multe plăți în fiecare din perioadele Campaniei Promoționale la locațiile selectate din lanțul DEDEMAN, cu atât sunt mai mari șansele de câștig.

6.3. La sfârșitul perioadei Campaniei, Agenția va trage la sorți câștigătorii pentru perioada curentă.

6.3.1. Agenția va utiliza Identificatorii criptați puși la dispoziție de Mastercard pentru fiecare tranzacție și un software specializat pentru realizarea tragerii la sorți. Aceasta nu va avea acces la datele tranzacției sau la datele cu caracter personal în etapa de tragere la sorți.

6.4. După tragerea la sorți a câștigătorilor, Agenția va solicita Mastercard să confirme rezultatele tragerii la sorți în calitate de Organizator și să ofere Agenției sprijinul Instituțiilor Financiare și/sau băncilor care au emis cardul Mastercard al fiecărui câștigător pentru identificarea numelui, numărului de telefon și adresei de e-mail a câștigătorului, astfel încât să se organizeze trimiterea premiilor. Instituțiile Financiare și/sau băncile, în calitate de operatori ai datelor, vor transmite aceste informații de contact Agenției conform instrucțiunilor primite de la Mastercard.

6.5. Agenția, în calitate de organizator al tragerii la sorți, va contacta câștigătorii pentru livrarea premiilor și va purta întreaga răspundere rezultată din sau în legătură cu livrarea sau nelivrarea premiilor.

 

7. DESCRIEREA PREMIILOR. TRAGERE LA SORȚI

7.1.1 Numărul maxim de premii din Campania Promoțională este de opt premii.

Premiile sunt prezentate: 8 premii constând în 8 pachete a cate 10 carduri DEDEMAN preplătite, fiecare card în valoare de 500 lei fiecare card, rezultând 8 premii de 5000 lei fiecare.

Valoarea comercială a premiilor este de 40000 lei.

Valoarea brută a unui premiu este 5489 lei.

Valoarea burtă a premiilor este de 43912 lei.

Toate detaliile legate de cardurile preplătite și de condițiile de utilizare vor fi descrise în Anexa 1 la prezentul Regulament.

7.1.2. Câștigătorii vor fi trași la sorți după sfârșitul perioadei în care a fost realizată plata, prin intermediul unui software, în prezența unui notar. Pentru evitarea dubiilor, datele ulterioare sfârșitului fiecărei perioade în care vor fi trași la sorți câștigătorii sunt următoarele:

DATA TRAGERII LA SORȚI: 4 noiembrie 2022.

7.2. La fiecare tragere la sorți se vor trage un număr de Participanți de rezervă pentru fiecare premiu: 3 rezerve pentru fiecare din cei 8 câștigători.

7.3. În perioada de 30 de zile lucrătoare după tragerea la sorți pentru perioada curentă, numele câștigătorilor pot fi publicate pe site-ul web Mastercard mastercard.ro/promotii Mastercard nu are obligația de a publica numele Participanților de rezervă.

7.4. În perioada de 10 zile lucrătoare de la publicarea câștigătorilor conform articolului 7.3., Agenția va contacta fiecare câștigător prin e-mail.

7.5. Fiecare câștigător trebuie să confirme că a acceptat premiul și să confirme adresa de livrare a premiului într-o perioadă de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării de la Agenție privind livrarea premiului, prin trimiterea unui e-mail către Agenție.

7.6. Premiile descrise la articolul 7.1.1 urmează a fi trimise prin curier într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la extragerea câștigătorilor și după primirea adresei de livrare de la câștigător. Confirmarea de livrare a curierului va fi considerată dovadă suficientă a acceptării premiului de către câștigător.

7.7. Agenția nu este răspunzătoare pentru coletele nelivrate sau pentru datele de livrare eronate și nu are obligația de a retrimite coletul.

7.8. Premiul se trimite printr-un curier la opțiunea Agenției.

7.9. În cazul în care un câștigător nu poate fi localizat de Agenție, refuză să primească premiul, nu confirmă că dorește să îl primească în termen de 5 zile lucrătoare de la notificarea privind câștigarea premiului sau nu furnizează informațiile necesare în sensul acestui Regulament/Regulamentului Participantului în legătură cu obținerea premiului, câștigătorul pierde dreptul de a primi premiul. În aceste cazuri, premiul va fi oferit unui participant de rezervă, care va fi notificat în condițiile descrise mai sus.

Dacă niciuna din cele 3 rezerve pentru un premiu nu acceptă premiul sau nu furnizează informațiile necesare în sensul acestui Regulament/Regulamentului Participantului, în legătură cu primirea premiului, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

7.10. Organizatorul Programului Plătești și Primești Recompense nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în timpul campaniei.

7.11. Cu excepția cazului în care Organizatorul Programului Plătești și Primești Recompense decide expres altfel, niciunul dintre premiile campaniei nu poate fi înlocuit cu valoarea sa în numerar, cu orice alte bunuri sau servicii și nu poate fi înstrăinat.

7.12. Câștigătorul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în numerar a premiului sau de a îl preschimba în alte bunuri, nici de a solicita modificarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

7.13. Organizatorul campaniei Plătești și Primești Recompense nu va fi răspunzător pentru daunele suportate de câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor daune, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege care stabilesc această răspundere. În special, Organizatorul campaniei Plătești și Primești Recompense nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea efectivă a premiului. Organizatorul campaniei Plătești și Primești Recompense nu este răspunzător pentru calitatea premiilor și nu garantează durata de utilizare sau de funcționare a premiilor acordate.

 

8. TAXE ȘI IMPOZITE

8.1. Agenția se obligă să calculeze, să rețină la sursă, să declare și să transfere la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, Titlul IV Impozit pe Venit, Capitolul VIII., dacă sunt aplicabile.

8.2. Participanților la Campanie nu li se vor solicita costuri suplimentare directe sau indirecte, cu excepția costurilor normale de derulare a campaniei (de exemplu, valoarea accesului la internet sau la alte servicii de comunicare).

 

9. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

9.1. Mastercard are dreptul irevocabil de a înceta Campania Promoțională în orice moment, indiferent de motiv, cu condiția publicării unei notificări în acest sens pe site-ul web mastercard.ro/promotii cu cel puțin 1 zi înainte de data încetării. În aceste cazuri, nu se datorează despăgubiri Participanților, iar Mastercard nu va fi răspunzătoare pentru daune, pierderi efective sau potențiale, indiferent de natura acestora, care ar putea fi suportate de orice persoană fizică (inclusiv Participanții) sau juridică (inclusiv Instituțiile Financiare) în legătură cu încetarea Campaniei Promoționale.

 

10. RĂSPUNDERE

10.1. Agenția, Instituțiile Financiare și Mastercard nu sunt răspunzătoare și nu pot fi chemate în instanță în ceea ce privește imposibilitatea de utilizare a premiului.

10.2. Agenția și Mastercard nu sunt răspunzătoare pentru problemele tehnice legate de participarea la Campanie care apar din motive aflate în afara controlului acestora.

10.3. Acest Regulament al Instituției Financiare este aplicabil doar în relația dintre Mastercard și Instituția Financiară. Instituția Financiară, în conformitate cu articolul 3.1, are obligația de a întocmi Regulamentul Participantului, bazat pe Regulamentul Instituției Financiare. Regulamentul Participantului va respecta toate cerințele legale aplicabile și va fi pus la dispoziția Participanților.

10.5. Agenția reprezintă entitatea de sprijin a Campaniei Promoționale și este răspunzătoare pentru tragerea la sorți și pentru procesul de livrare către câștigători și poartă întreaga răspundere pentru orice daune sau pierderi care pot fi suportate de persoane fizice sau juridice în legătură cu obligațiile sale. Mastercard nu își asumă nicio răspundere pentru obligații sau pierderi de orice tip asociate cu această Campanie Promoțională (inclusiv, fără însă a se limita la acordarea sau furnizarea premiilor în stare corespunzătoare și/sau în conformitate cu termenii acestui Regulament).

10.6. Mastercard nu își asumă nicio răspundere pentru obligații sau pierderi de orice tip, prezente sau viitoare și indiferent de natura acestora asociate cu procesul de tragere la sorți realizat de Agenție.

10.7. Deși Mastercard depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că informațiile prezentate pe site-ul web Mastercard sunt corecte și la zi, aceste informații pot conține erori sau greșeli tipografice. Mastercard își rezervă dreptul de a face modificări, corecturi și/sau îmbunătățiri ale informațiilor în orice moment, fără notificare. Mastercard nu acordă garanții și nu face declarații cu privire la acuratețea informațiilor și nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru erorile sau omisiunile din conținutul de pe site-ul web Mastercard. Accesul la site-ul Mastercard și utilizarea conținutului acestuia se fac pe răspunderea și pe riscul utilizatorului.

10.8. Mastercard nu își asumă nicio responsabilitate și va fi exonerată de răspundere pentru orice achiziții efectuate de Participant în contextul Campaniei Promoționale și nu va fi parte în litigiile cu privire la acestea/în legătură cu acestea. Mastercard are dreptul de a lua toate măsurile necesare (de exemplu, fără însă a se limita la excluderea din Campania Promoțională cu informarea ulterioară a Participantului) în cazul unei încercări de fraudare a sistemului, de abuz (de exemplu, fără însă a se limita la solicitarea unei returnări repetate) în legătură cu produsele, de nerespectare a condițiilor de înscriere în Campania Promoțională, înscrieri anterioare precum și pe durata înscrierii) sau al oricăror alte încercări care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii Promoționale.

 

11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii care apar între Organizator și participanții la Campania Promoțională vor fi soluționate pe cale amiabilă.

11.2. Contestațiile înaintate de Participanți în legătură cu desfășurarea Campaniei Promoționale, care apar pe durata Campaniei, pot fi transmise în scris sau prin e-mail doar către Agenție, la adresele de mai jos. Un Participant trebuie să transmită contestația în termen de 3 zile de la încetarea Campaniei Promoționale. După această dată, contestațiile nu vor fi considerate valabile.

11.3. Acest Regulament al Instituției Financiare/Regulamentul Participantului este obligatoriu pentru Instituțiile Financiare și pentru toți Participanții și câștigătorii Campaniei Promoționale, iar deciziile Mastercard sunt definitive cu privire la toate chestiunile legate de Campania Promoțională.

11.4. În cazul unui conflict între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză a acestui Regulament, versiunea în limba engleză prevalează. Pentru întrebări și contestații, Agenția stabilește următoarele detalii de contact: mastercardcampaign@mccann.com

 

12. Independența prevederilor

12.1 În cazul în care orice prevedere din acest Regulament sau orice parte a unei prevederi este considerată nelegală, nevalabilă sau neexecutorie, prevederea respectivă va fi separată de acest Regulament și nu va afecta forța juridică și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi.

12.2 Prezentul Regulament prevalează asupra tuturor acordurilor, anunțurilor și declarațiilor anterioare cu privire la Campania Promoțională. În cazul în care detaliile Campaniei Promoționale contrazic sau contravin acestui Regulament, Regulamentul prevalează, cu excepția cazurilor în care se prevede contrariul. Neexercitarea de către Mastercard a oricăror drepturi în conformitate cu acest Regulament nu va fi considerată o renunțare la aceste drepturi.

 

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru informații, consultați declarația privind confidențialitatea datelor cu caracter personal a Instituției dumneavoastră Financiare.