Regulamentul Promotiei „Visa Transit 2022”

Art. 1 Organizatorul Promotiei

1.1. Promotia “VISA Transit  2022” (denumita in continuare „Promotia”) este organizata in numele si pentru Visa Europe Services Inc., cu sediul in Romania, Bucuresti sector 2, str. Maria Rosetti, nr.  6, cod fiscal 21826871 de catre societatea Lion Communication Services S.A. cu sediul social in Romania, Mun. Bucuresti, Str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8531/2009, CIF: RO25848554 (denumita in continuare “Organizatorul”).

1.2. Promotia se deruleaza cu sprijinul societatii Mediapost Hit Mail S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Siriului 42-46, J40/8295/2000, CIF: RO13351917. 

 

Art. 2 Banci participante/Produse participante 

2.1. La aceasta Promotie participa orice titular, astfel cum este prevazut la Art. 5, al unui card Visa de credit sau de debit, eliberat in Romania de catre urmatoarele entitati:

 • BANCA TRANSILVANIA SA
 • UNICREDIT BANK SA
 • ALPHA BANK ROMANIA SA
 • BANCA COMERCIALA ROMANA SA
 • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
 • ING BANK NV, ROMANIA BRANCH
 • FIRST BANK ROMANIA
 • PATRIA BANK
 • RAIFFEISEN BANK 
 • CEC BANK SA
 • VISTA BANK
 • LIBRA BANK
 • CREDIT EUROPE BANK
 • PRO CREDIT BANK 
 • BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A
 • ORANGE MONEY IFN S.A.
 • OTP BANK ROMANIA SA

(denumite in continuare in mod individual "Banca Participanta" si colectiv "Bancile Participante").

 

Art. 3 Perioada Promotiei 

3.1. Perioada de desfasurare a Promotiei este 23.05.2022, ora 00:00:01 (ora Romaniei) – 26.06.2022, 23:59:59 (ora Romaniei).

3.2. Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial al Promotiei („Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii, redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.

 

Art. 4 Regulamentul Promotiei 

4.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Promotiei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea website-ului www.visa.ro
 • in urma unei solicitari scrise trimise fie prin e-mail la adresa promo@publicis.ro si promo_visa@publicis.ro,  fie prin posta la adresa Organizatorului din Bucuresti, sector 1, Str. Nicolae Iorga, nr. 13;
 • in format electronic la orice Banca Participanta, care se regaseste in lista Bancilor Participante, furnizata la Art. 2. 

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar in caz de neconcordanta intre cele doua, prevederile Regulamentului vor prevala.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile in modalitatile enumerate la Pct. 4.1. al Art. 4 din prezentul Regulament.  

 

Art. 5 Dreptul de participare 

5.1. In aceasta Promotie pot participa toate (i) persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani impliniti la data de incepere a Promotiei, adica 23.05.2022, (ii) persoanele juridice si (iii) persoanele fizice autorizate, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • Sa fie titularul unui card Visa (de credit sau de debit), emis in Romania de o Banca Participanta, indiferent de moneda cardului;
 • Sa fi efectuat cel putin o tranzactie cu cardul Visa, in perioada Promotiei, la cititoarele de carduri din mijloacele de transport (metrou, autobuz si tramvai)  sau la punctele de vanzare POS ale biletelor si cartelelor de calatorie metrou, autobuz si tramvai care accepta o astfel de modalitate de plata pe teritoriul Romaniei (prin "tranzactie" se intelege tranzactia efectuata la cititoarele de carduri si la punctele de vanzare POS ale biletelor si cartelelor de calatorie de metrou, autobuz si tramvai; sunt excluse tranzactiile efectuate online, precum si retragerea de numerar facuta la un ATM).

5.2. Nu au dreptul de a participa la aceasta Promotie asociatii/actionarii, administratorii si angajatii Organizatorului si ai societatilor prevazute la art 1, precum si ale Bancilor Participante prevazute la art. 2  din Regulament, precum si membrii familiilor acestora (si anume copii, parinti, sot/sotie). In cazul in care, in cadrul validarii extragerilor de catre Bancile Participante, aceste extrageri vor fi invalidate. 

5.3. Fiecare tranzactie efectuata cu un card Visa (de credit sau debit) in perioada Promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament reprezinta cate o inscriere in Promotie, deci o sansa la tragerea la sorti, in cazul premiilor saptamanale si a premiului mare. Mai multe tranzactii reprezinta mai multe sanse la tragerea la sorti pentru premiile saptamanale si premiul mare, conform mecanismului Promotiei descris la Art. 7.

5.4. Prezenta Promotie poate fi prelungita de catre Organizator. Prelungirea va fi adusa la cunostinta participantilor prin act aditional ce va fi facut public cu cel putin 24 ore inainte de intrarea acestuia in vigoare.

 

Art. 6 Premiile Promotiei 

6.1. In cadrul acestei Promotii se vor acorda 6 (sase) premii, din care 5 (cinci) premii saptamanale si 1 (unu) premiu mare.

6.1.1. Se vor acorda 5 (cinci) premii saptamanale, cate unul aferent fiecarei saptamani de Promotie. Fiecare premiu consta intr-o suma de bani in cuantum de 500 (cinci sute) de EURO, platit in LEI la cursul de schimb de 1 Euro = 5 lei.

6.1.2. Saptamanile in care se desfasoara Promotia, sunt definite dupa cum urmeaza:

 • Saptamana 1: 23 mai 2022, ora 00:00:01 – 29 mai 2022, ora 23:59:59;
 • Saptamana 2: 30 mai 2022, ora 00:00:01 – 05 iunie 2022, ora 23:59:59;
 • Saptamana 3: 06 iunie 2022, ora 00:00:01 – 12 iunie 2022, ora 23:59:59;
 • Saptamana 4: 13 iunie 2022, ora 00:00:01 – 19 iunie 2022, ora 23:59:59;
 • Saptamana 5: 20 iunie 2022, ora 00:00:01 – 26 iunie 2022, ora 23:59:59.

6.1.3. 1 (un) premiu mare constand intr-o suma de bani in cuantum de 5.000 (cinci mii) de EURO, platit in LEI la cursul de schimb de 1 Euro = 5 lei, aferent intregii perioade de Promotie.

6.2. Valoarea totala bruta a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 37.500 Lei, valoarea premiilor fiind calculata la Cursul de schimb 1 Euro = 5 lei. 

6.3. In cadrul Promotiei, un participant poate castiga mai multe premii, adica un singur premiu saptamanal si premiul mare

6.4. Premiile sunt nominale. In cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat urmatoarei rezerve.

 

Art. 7 Mecanismul Promotiei 

7.1. Perioada desfasurarii Promotiei este 23.05.2022, ora 00:00:01 (ora Romaniei) – 26.06.2022, 23:59:59 (ora Romaniei).

7.2. Pentru a fi inscrisi la aceasta Promotie, participantii trebuie sa efectueze cel putin o tranzactie cu orice card Visa emis de catre Bancile Participante (de credit sau de debit) in perioada Promotiei, la cititoarele de carduri din mijloacele de transport (metrou, autobuz si tramvai) sau la punctele de vanzare POS ale biletelor si cartelelor de calatorie de metrou, autobuz si tramvai, care accepta o astfel de modalitate de plata pe teritoriul Romaniei (prin "tranzactie" se intelege tranzactia efectuata la cititoarele de carduri si la punctele de vanzare POS ale biletelor si cartelelor de calatorie de metrou, autobuz si tramvai; sunt excluse tranzactiile efectuate online, precum si retragerea de numerar facuta la un ATM), in perioada Promotiei. Fiecare tranzactie efectuata in perioada Promotiei reprezinta o inscriere la Promotie, neexistand un plafon maxim de inscrieri.

7.3. Pentru ca o inscriere in Promotie sa fie valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • Tranzactia sa fie efectuata la cititoarele de carduri din mijloacele de transport (metrou, autobuz si tramvai) sau la punctele de vanzare POS ale biletelor si cartelelor de calatorie de metrou, autobuz si tramvai care accepta o astfel de modalitate de plata pe teritoriul Romaniei;
 • Tranzactia sa fie efectuata prin intermediul unui card Visa, indiferent de moneda cardului, eliberat in Romania de catre o Banca Participanta (tranzactia nefiind conditionata de un anumit plafon valoric minim sau maxim);
 • Tranzactia sa fie efectuata de catre o persoana care sa indeplineasca conditiile de participare ale prezentului Regulament;
 • Tranzactia sa fie realizata in perioada Promotiei, respectiv incepand cu 23.05.2022, ora 00:00:01 (ora Romaniei), pana la 26.06.2022, 23:59:59 (ora Romaniei). Tranzactiile efectuate in afara acestei perioade nu vor fi luate in considerare.

7.4. Pentru premiile saptamanale si premiul mare, fiecare tranzactie efectuata prin intermediul unui card Visa in perioada Promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament reprezinta cate o inscriere la Promotie, deci o sansa la tragerea la sorti pentru premiile saptamanale si premiul mare.

7.5. Fiecare tranzactie va primi de la Banca Participanta un Identificator de Tranzactie (Transaction ID), care nu identifica in sine un participant. Identificatoarele de Tranzactie (Transaction IDs) sunt trimise dupa incheierea perioadei promotionale de catre Bancile Participante catre Organizator pentru tragerea la sorti a premiilor, grupate pe fiecare saptamana de Promotie.

7.6. Extragerile pentru premiile saptamanale se vor face din bazele fiecarei saptamani de Promotie, in perioada: 1 iulie 2022, ora 00:00:01 – 15 iulie 2022, ora 23:59:59.

7.7. Pentru premiul cel mare, extragerile se vor face din baza care cuprinde inscrierile valide efectuate pe intreaga perioada promotionala, iar tragerea la sorti va avea loc in perioada 1 iulie 2022, ora 00:00:01 – 15 iulie 2022, ora 23:59:59.

7.8. Atat pentru premiile saptamanale cat si pentru premiul cel mare, doar Identificatoarele de Tranzactie (Transaction IDs) desemnate castigatoare in urma extragerilor vor fi validate cu ajutorul Bancilor Participante. Tranzactiile nu sunt nominale, fiecare tranzactie primind un Identificator de Tranzactie (Transaction ID) unic pentru tragerea la sorti.

7.9. Organizatorul nu va fi facut responsabil in cazul in care Banca Participanta nu transmite tranzactiile aferente unei perioadei promotionale, transmite liste de tranzactii gresite sau incomplete. De asemenea, nu va fi facut responsabil in cazul in care una din Bancile Participante se retrage din Promotie, caz in care acest aspect va fi adus la cunostinta participantilor de catre Organizator.

 

Art. 8 Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

8.1. Tragerile la sorti 

Pentru fiecare saptamana de Promotie, conform celor mentionate la art. 6, se vor efectua trageri la sorti o singura data, din bazele fiecarei saptamani de Promotie, in perioada: 1 iulie 2022, ora 00:00:01 – 15 iulie 2022, ora 23:59:59.

Premiile saptamanale se vor extrage din toate tranzactiile efectuate in decursul fiecarei saptamana de Promotie, impreuna cu cate 5 (cinci) rezerve pentru fiecare premiu.

Premiul mare se va extrage din toate tranzactiile efectuate in perioada Promotiei si in acord cu dispozitiile prezentului Regulament, procesate de Visa, in perioada 1 iulie 2022, ora 00:00:01 – 15 iulie 2022, ora 23:59:59.

Odata cu extragerea castigatorului premiului mare, vor fi extrase si 10 (zece) rezerve aferente acestui premiu. In caz de invalidare a primului participant extras, rezervele vor fi desemnate castigatoare in ordinea extragerii acestora.

Tragerile la sorti vor fi realizate electronic de catre  Mediapost Hit Mail S.A., la sediul situat in Bucuresti, Str. Siriului nr. 42-46, etaj 3, Sector 1.

Organizatorul nu va fi facut responsabil in cazul in care Banca Participanta nu transmite tranzactiile aferente unei saptamani de Promotie, transmite liste de tranzactii gresite sau incomplete. De asemenea, nu va fi facut responsabil in cazul in care una din Bancile Participante se retrage din Promotie dupa inceperea acesteia, caz in care acest aspect va fi adus la cunostinta participantilor, de catre Organizator.

8.2. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor. 

Ulterior tragerii la sorti a castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Bancile Participante la Promotie vor proceda la identificarea castigatorilor si verificarea indeplinirii de catre acestia a conditiilor de participare in Promotie in vederea validarii drept castigatori, conform Art. 7 si in baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, inclusiv al exercitarii dreptului de a participa la activitatile de marketing si promotionale.

Astfel, pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

 • Respectarea tuturor conditiilor de participare la Promotie, mentionate  la Art. 5 de mai sus;
 • Inscrierea in Promotie sa se realizeze in conditiile mentionate in cadrul Art. 7 de mai sus;
 • sa ofere Organizatorului , prin intermediul Bancii Participante, o copie a C.I., respectiv o copie a certificatului de inregistrare in cazul in care castigatorul este o persoana juridica, care va fi folosita la aplicarea prevederile legale referitoare la taxele aferente premiilor. In cazul in care participantul este o persoana juridica, procesul verbal va fi semnat de reprezentantul legal al acesteia.

Inainte de contactarea potentialilor castigatori, Banca Participanta va verifica indeplinirea tuturor conditiilor mentionate la Art. 5, precum si cele prevazute la Art. 7 privind validitatea tranzactiilor. In urma confirmarii indeplinirii acestor conditii, potentialii castigatori vor fi anuntati de catre Banca Participanta emitenta a cardului Visa detinut de catre potentialul castigator, telefonic sau prin e-mail, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data tragerii la sorti, cu privire la premiul castigat, precum si cu privire la demersurile necesare pentru a intra in posesia premiului. 

In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor atasate unui cont deschis in numele unei persoane juridice de catre Bancile Participante, castigatoare va fi desemnata persoana juridica titulara a cardurilor. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, ulterior desemnarii castigatorilor conform Art. 6 de mai sus, Bancile Participante vor contacta persoana fizica care are calitatea de reprezentant al persoanei juridice, in vederea indeplinirii formalitatilor de validare a premiului conform paragrafului anterior. In cadrul procesului de validare, titularul cardului va transmite Bancii Participante o copie a certificatului de inregistrare emis de Registrul Comertului in termen de 2 (doua) zile lucratoare. Refuzul sau imposibilitatea titularului cardului de a transmite copia certificatului de inregistrare al persoanei juridice desemnate castigatoare in termenul mentionat atrage invalidarea castigului. 

In cazul in care potentialul castigator nu doreste premiul, va comunica acest lucru Bancii Participante in cadrul unei convorbiri telefonice initiate in acest sens de Banca Participanta, urmand ca acest castigator sa fie invalidat, considerandu-se ca respectivul castigator nu doreste sa participe la prezenta Promotie, caz in care castigator va fi desemnata una din rezervele acestuia, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. La cererea expresa a Organizatorului, potentialul castigator care refuza un premiu castigat si care si-a exprimat aceasta dorinta in cadrul convorbirii telefonice initiate de Banca Participanta, va fi rugat sa faca acest demers in scris.

In situatia in care un castigator nu poate fi contactat in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat castigator, potentialul castigator va fi invalidat, caz in care castigator va fi desemnata una din rezervele acestuia, in ordinea extragerii lor, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Anuntarea castigatorilor se va realiza public dupa validarea acestora prin publicarea pe website-ul www.visa.ro, anunt ce va contine numele acestora si castigurile acordate, in conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata. Premiile neacordate vor ramane la dispozitia Organizatorului. 

In cazul in care un premiu nu este acordat din motive independente de acesta, Organizatorul are dreptul de a-l anula.

8.3. Acordarea premiilor 

Fiecare premiu va fi acordat prin transfer bancar de catre Organizator prin intermediul Bancii Participante emitente a Cardului Visa in contul apartinand castigatorului, dupa contactarea acestuia si validarea sa drept castigator, concomitent cu trimiterea copiei CI si a procesului verbal de primire a premiului, semnat de catre castigator, folosind  adresa de e-mail declarata de castigator la momentul validarii, de catre Organizator sau de Banca Participanta emitenta a Cardului Visa, cu respectarea dispozitiilor fiscale in materie.

Contul va fi alimentat in RON, cu valoarea de 500 (cinci sute) de EURO pentru premiile saptamanale, respectiv 5.000 (cinci mii) de EURO pentru premiul cel mare - valoarea fiind calculata la cursul de 1 Euro = 5 lei. Alimentarea contului se va realiza in 30 (treizeci) de zile lucratoare de la publicarea castigatorilor, dar nu mai devreme de 10 (zece) zile lucratoare. In cazul in care moneda cardului este EURO/USD, cardul se va alimenta prin intermediul Bancii Participante emitente a cardului Visa, prin virarea intr-un cont de lei aferent castigatorului a sumei reprezentand echivalentul in RON a sumei de 500 (cinci sute) de EURO, respectiv 5.000 (cinci mii) de EURO, calculata la cursul de 1 Euro = 5 lei.

In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenului de plata mentionat anterior.

In cazul tranzactiilor efectuate de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor atasate unui cont deschis in numele unei persoane juridice de catre Bancile Participante, castigatoare va fi desemnata persoana juridica titulara a cardurilor. Prin urmare, intr-o asemenea situatie, ulterior desemnarii castigatorilor conform prezentului Regulament, Bancile Participante vor contacta persoana fizica care are calitatea de reprezentant al persoanei juridice, in vederea indeplinirii conditiilor  de validitate de mai sus.

Premiile vor fi transferate direct castigatorilor de catre Organizator prin intermediul Bancii Participante emitente a Cardului Visa cu respectarea dispozitiilor fiscale in materie, achitarea taxelor/impozitelor aferente fiecarui premiu fiind in sarcina Organizatorului. Suma neta (daca este cazul) aferenta premiului castigat va fi remisa castigatorilor prin modalitatea creditarii cardurilor Visa castigatoare in cadrul prezentei Promotii.

 

Art. 9 Taxe si impozite 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorii persoane fizice din aceasta Promotie, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Lg. 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator.

 

Art. 10 Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personale ale participantilor la Promotie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

10.1. Date privind operatorii de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Promotiei, datele cu caracter personal ale participantilor  vor fi prelucrate de catre:

 • Visa Europe Services Inc. (cu datele de contact detaliate la 1.1) si Bancile Participante (cu datele de contact detaliate la 2) sunt Operatori asociati;
 • Lion Communication Services SA (cu datele de contact detaliate la 1.1) este Imputernicit al operatorului Visa;
 • Mediapost Hit Mail SA (cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917 este Subimputernicit al Lion Communication Services SA);
 • MMS Communications Romania SRL (cu sediul in strada Nicolae Iorga nr. 13, corp A, et 4, cam. 1, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr J40/7600/2011, Cod Unic de Inregistrare RO 28659878,  este Subimputernicit al Lion Communication Services SA);

10.2. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Promotie vor fi prelucrate de catre Operatori prin intermediul Imputernicitului si Subimputernicitilor, asa cum sunt definiti la art. 10.1 de mai sus in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Promotiei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor;

(iv) indeplinirii obligatiilor legale ale Operatorului, inclusiv cele de natura fiscala si financiar contabila;

(v) publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate;

(vi) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Promotiei si acordarea premiilor;

(vii) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie.

De asemenea, Visa poate prelucra numarul cardului dumneavoastra si datele tranzactiei pentru a determina eligibilitatea participantului la Promotie, in conformitate cu Centrul de Confidentialitate Visa https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html.

10.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Promotiei

Pentru inscriere, pentru participare la Promotie, pentru buna desfaṣurare a ei, pentru premiere ṣi atribuirea premiilor, Operatorii, Imputernicitul si Subimputernicitul vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

- nume ṣi prenume, transaction ID, nr. de telefon mobil, adresa de e-mail, semnatura, calitatea de castigator si premiul castigat.

Codul numeric personal (CNP), precum si celelalte date cu caracter personal cuprinse in CI, vor fi colectate doar in cazul castigatorilor pentru care Visa este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie,

Datele cu caracter personal vor face obiectul urmatoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, inregistrare, organizare, utilizare in scopurile menṭionate, stocare, ṣtergere.

10.4. Temeiul legal al prelucrarii

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face in baza urmatoarelor temeiuri:

 • Consimtamantul persoanelor vizate colectat si stocat de Bancile Participante (legalitatea prelucrarii se intemeiaza pe prevederile art. 6 lit. a. GDPR)
 • Indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului in ceea ce priveste plata impozitului si publicarea numelor castigatorilor (legalitatea prelucrarii se intemeiaza pe prevederile art. 6 lit. c. GDPR) 
 • Conformarea la prevederile legale ce reglementeaza activitatea operatorilor asociati (legalitatea prelucrarii se intemeiaza pe prevederile art. 6 lit. c. GDPR);
 • Apararea/realizarea intereselor legitime, ale operatorilor asociati sau ale tertelor parti (legalitatea prelucrarii se intemeiaza pe prevederile art. 6 lit. f. GDPR);

Modalitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt cele prevazute de politicile/normele/procedurile interne ale operatorilor asociati si de legislatia specifica domeniului de activitate. Pe tot parcursul procesului de prelucrare, operatorii asociati trebuie sa respecte principiile prelucrarii datelor cu caracter personal, precum si drepturile si libertatile persoanelor vizate reglementate de Regulament.

10.5. Destinatarii

Datele personale menṭionate mai sus vor fi prelucrate/accesibile ṣi de catre Imputernicitul Operatorului VISA Europe Services Inc. (Lion Communication Services S.A) si Subimputernicitii acestuia (Mediapost Hitmail S.A, MMS Communications Romania SRL) si ele pot fi dezvaluite si autoritatilor legale, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

10.6. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori prelucrate in scopurile mentionate la 10.2 vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorii vor sterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.

10.7. Drepturile dvs. faṭa de prelucrarea datelor cu caracter personal

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorii asigura participantilor, pe durata Promotiei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”)

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitatea datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si dreptul de a se adresa justitiei.

Desemnarea castigatorilor Promotiei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii care au intrebari cu privire la aceste clauze si la protectia confidentialitatii sau doresc sa isi exercite oricare dintre drepturile legale, astfel cum sunt stabilite mai sus, o pot face scriind un email la promo@publicis.ro si promo_visa@publicis.ro. Cererea va fi solutionata in termen de 30 (treizeci) de zile, cu exceptia situatiei in care, din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitarii, acest termen poate fi prelungit. Adresa de primire a cererilor legate de date personale este Departamentul Relatii Clienti S.C. Lion Communication Service S.A., Str. Nicolae Iorga, nr. 13, Bucuresti, sector 1 sau prin transmiterea unui mesaj electronic la adresele de email promo@publicis.ro si promo_visa@publicis.ro

10.8. Gestionarea si securitatea datelor 

Operatorii asociati se obliga sa implementeze un nivel adecvat de securitate si proceduri fizice, electronice si administrative rezonabile pentru a proteja datele prelucrate. Politicile si procedurile privind securitatea informatiilor sunt strans aliniate cu standardele internationale acceptate la scara larga si sunt revizuite periodic si actualizate dupa cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri, schimbarile tehnologice, precum si cerintele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acorda numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-si indeplini sarcinile specifice, sub obligaṭia pastrarii confidenṭialitaṭii lor. 

In cazul unei incalcari a securitatii datelor cu caracter personal, Operatorii asociati vor respecta toate legile in vigoare privind notificarea incalcarii datelor si vor informa cu celeritate orice incident de securitate in urma caruia au fost afectate datele cu caracter personal a caror prelucrare intra sub incidenta prezentului articol. Sub aspectul continutului si termenului de transmitere, informarea are acelasi regim cu notificarea autoritatii de supraveghere, reglementata la art. 33 GDPR.   

Operatorii se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare in vederea respectarii clauzelor prezentului articol si pentru a se asigura ca acestia executa activitatile subcontractate intr-o maniera transparenta si vor raspunde de actele, erorile sau omisiunile subcontractantilor, ca si cum acestea ar fi actele, erorile sau omisiunile lor proprii.

10.9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorii asociati au dreptul de a modifica prezentul Articol 10 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Promotiei, fara a afecta suplimentar drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata cu 24 de ore in prealabil pe site-ul Operatorului Visa, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.  

 

Art. 11. Responsabilitate

11.1. Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Promotiei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

11.2. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Promotiei sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

11.3. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul Regulament. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact necesare, dupa caz, pentru desfasurarea concursului, validarea premiilor si plata impozitelor aferente (numele, prenumele, CNP, adresa si numarul de telefon mobil, adresa e-mail).

11.4. Organizatorul si partile implicate in aceasta Promotie nu isi asuma raspunderea pentru participantii care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a Promotiei mentionata la Art. 3.

11.5. Eventualele contestatii privind desfasurarea Promotiei pot fi transmise Organizatorului in decurs de 3 zile de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. 

 

Art. 12 Solutionarea litigiilor

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Promotii.

12.3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Art. 13. Intreruperea Promotiei

13.1. Promotia va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora, participantii fiind informati de aceasta intrerupere in timp util. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In momentul in care cauza de forta majora va inceta, Organizatorul va fi informa participantii cu cel putin 24 de ore inainte de reinceperea Promotiei, in legatura cu reluarea acesteia.

 

Art. 14 -  Alte Clauze 

14.1. Deciziile Organizatorului privind Promotia sunt finale si aplicabile tuturor participantilor la aceasta Promotie.

14.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea, in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.  

Tehnoredactat la cererea expresa a partii, editat si autentificat la sediul biroului notarial intr-un singur exemplar original.