REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Multe beneficii, multe motive de bucurie"
(denumit in continuare „Regulament”)