REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“George te trimite la SAGA”
(denumit in continuare „Regulament”)