REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE     

„Plateste cu Mastercard si BCR – Segment C”

(denumit in continuare „Regulament”)

 

 

Sectiunea 1 - Organizatorul campaniei

1.1 Organizatorul campaniei este Banca Comerciala Romana S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, cod postal 060013, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO39RNCB0002B00026473000 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. – Centrala, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON, denumita in continuare „Organizator” sau „BCR”, si Mastercard Europe S.A. o societate belgiană publică cu răspundere limitată, cu numărul de inregistrare RPR 0448038446, al cărei sediu social se află la Chaussée de Tervuren, 198A, 1410 Waterloo, Belgia denumita in continuare “Co-Organizatorul”, reprezentata in derularea Campaniei prin:

* prin intermediul Agenției de publicitate S.C. B.V. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Jules Michelet, nr 18, sector 1, avand Cod Unic de Inregistrare 8084031, atribut fiscal RO, denumita in continuare „Agentia”

* si cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, tronson 1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 8295/2000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Marian Seitan, in calitate de Director General, care pe perioada Campaniei, va desfasura urmatoarele activitati:

(i)            Constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date, care va cuprinde urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei: nume, prenume, numarul de telefon, codul numeric personal conform cartii de identitate, adresa de livrare (se va solicita doar castigatorilor de premii care se vor expedia prin curier), adresa de email, date cu caracter personal ce vor fi prelucrate in conditiile mentionate in prezentul Regulament oficial;

(ii)           Contacteaza si valideaza castigatorii premiilor acordate fizic, prin curier rapid, in Campanie.

(iii)          Expediaza premiile catre castigatori si strange toate procesele-verbale semnate in urma inmanarii premiilor.

(iv)          Extrage câștigătorii Campaniei.

1.2 Campania promotionala de achizitie si utilizare carduri de debit BCR MasterCard, „Plateste cu Mastercard si BCR C”, denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Sectiunea 2 - Durata Campaniei, aria de desfasurare si produsele/serviciile participante

2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei si in strainantate, in perioada 19.07.2021 ora 00.01- 31.08.2021 ora 23.59, ora României, inclusiv, conform mecanismului Campaniei (sectiunea 3 din prezentul Regulament).

2.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament prin incheierea unui Act aditional la Regulament. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca/modifice Regulamentul, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei la adresa https://www.bcr.ro/campanie-bcr-mcc sau prin afisare in unitatile teritoriale, cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

2.3 Produsele participante la Campanie sunt urmatoarele: cardurile de debit MasterCard Standard, MasterCard George si MasterCard Gold, existente in portofoliul Organizatorului la data inceperii Campaniei si selectate pentru participarea la campanie.

2.4 Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

2.5 Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum urmeaza:

a)    in unitatile BCR;

b)    la adresa https://www.bcr.ro/campanie-bcr-mcc

c)     apeland InfoBCR (serviciu disponibil zilnic, de luni pana duminica, intre 8.00 si 22.00) la urmatoarele numere de telefon: *2227 apelabil din orice retea nationala sau la +4021 407 42 00, apelabil la tarif normal din strainatate.

Sectiunea 3 - Dreptul de participare. Mecanismul Campaniei

3.1  La Campanie pot participa toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)    in functie de comportamentul tranzactional sunt selectati si informati pentru participarea la campanie prin urmatoarele canale: notificare Push, aplicatia mobila George, email sau SMS

b)    au decontate tranzactii online sau prin intermediul unui portofel digital (Apple Pay, George Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay) in valoare cumulata de minim 3000 de lei in perioada campaniei; exista si anumite tipuri de tranzactii care nu sunt acceptate in Campanie, cum ar fi retragerea de numerar, transferul de bani, pariurile sau tranzactiile la cazinouri.

c)     sa fi implinit varsta de 18 ani pana la data de 19.07.2021;

d)    cardul selectat pentru participarea la campanie sa fie  in stare „Activ”, la data tragerii la sorti electronice;

e)   sa respecte conditiile din prezentul Regulament;

f)    nu pot participa la aceasta campanie salariatii BCR si ai subsidiarelor BCR

3.2  Participarea la Campanie este gratuita si benevola și va fi considerata acceptare a termenilor si conditiilor Campaniei conform celor prevazute in prezentul document si alte anexe care vor fi adaugate ulterior acestuia si comunicate ca atare consumatorilor. 3.3 Pentru a putea castiga premiul acordat in aceasta Campanie, participantii care utilizeaza produsele mentionate la pct. 2.3, trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 3.1 din Regulament.

3.4 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului/Co-Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

3.5. Participantul este unic responsabil pentru toate consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii in aceasta campanie.

 

Sectiunea 4 - Descrierea premiilor

4.1  In cadrul acestei Campanii, sunt oferite urmatoarele premii:

- 3 (trei) telefoane Apple iPhone 12 Pro, 128 GB, 5G, Pacific Blue

Valoarea neta a unui telefon Apple IPhone 12 Pro este de 5249.99 lei.

Valorea totala bruta a unui telefon Apple Iphone 12 Pro este de 5766.66 lei.

Valoarea neta a celor 3 telefoane Apple IPhone 12 Pro este de 15749.98 lei.

Valorea totala bruta a celor 3 telefoane Apple Iphone 12 Pro este de 17299.98 lei.

- 250 (doua sute cincizeci) premii eMAG, fiecare premiu de acest tip constand intr-un card cadou electronic eMAG (“card cadou eMAG”) in valoare neta de 100 lei ce poate fi utilizat ca mijloc de plată pentru orice comanda plasata pe www.eMAG.ro continand produse oferite de eMAG, Supermarket sau de partenerii eMAG Marketplace (mai putin Asigurari, Roviniete si Reincarcare Cartele)

  • cardul cadou poate fi aplicat, sub forma de reducere, pe o singura comanda de la eMAG valoarea fiind scazuta din totalul comenzii;

·      Se poate cumula cu alte Carduri Cadou eMAG, însa nu se poate preschimba în bani. Mai multe informatii despre termenii si conditiile de utilizare a Cardurilor Cadou eMAG sunt disponibile aici: https://www.emag.ro/voucher/gift-card.

·      In cazul in care produsele achizitionate au o valoare mai mica decat cea a cardului cadou, suma ramasa necheltuita nu va putea fi utilizata la o data urmatoare.

·      Valabilitatea cardului cadou este pana la 31.05.22.

Valoarea neta a celor 250 carduri cadou electronice eMAG este de 25.000 lei.

Valorea totala bruta a celor celor 250 carduri cadou electronice eMAG este de 25.000 lei.

4.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage/anula premiul daca nu sunt respectate de catre castigator conditiile din prezentul Regulament.

4.3 Premiile acordate au o valoare totala comerciala de 42299.98 lei, formata din valoarea neta 40749.98 lei la care se adauga impozitul prevazut de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

Sectiunea 5 - Tragerea la sorti. Acordarea premiilor

5.1 Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnarea castigatorilor premiilor acordate in prezenta Campanie este tragerea la sorti electronica, care va fi efectuata in mod aleatoriu. Organizatorul va organiza o singura tragere la sorti, pentru toate premiile acordate in cadrul Campaniei.

5.2 La tragerea la sorti electronica vor fi luate in considerare conturile IBAN ale utilizatorilor produselor/serviciilor mentionate la pct. 2.3, care indeplinesc si conditiile de la pct. 3.1. Fiecare card al participantului pentru care sunt respectate prevederile punctului 3.1 va primi de la Organizator un identificator dedicat campaniei (ID de Campanie), care nu identifica in sine un participant. ID-urile de Campanie sunt comunicate de Organizator Co-Organizatorului dupa incheierea perioadei de campanie si sunt utilizate de Agentie pentru realizarea tragerii la sorti a premiilor, prin intermediul MEDIAPOST HITMAIL S.A.

Dupa realizarea tragerii la sorti, Co-Organizatorul va transmite Organizatorului lista de Campaign  IDs castigatoare a celor 253 de premii.

5.3 Tragerea la sorti electronica se desfasoara in conformitate cu legile si reglementarile din Romania si va avea loc in perioada 10-14.09.2021.

5.4 Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie. Extragerea se va efectua de catre Agentie prin intermediul furnizorului sau Media Post HitMail S.A. in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul  MediaPost HitMail S.A. din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti in prezenta unui notar public.

5.5 Participantii la Campanie vor fi desemnati Castigatori sau Rezerve dupa cum urmeaza:

-       Primii 3 (trei) sunt extrasi Castigatori pentru premiul de tip „telefon Apple iPhone 12 Pro”, stabilit prin tragere la sorti electronica, cu garantarea caracterului aleatoriu;

-       Urmatoarele 9 (noua)  sunt extrase rezerve pentru premiile de tip „telefon Apple iPhone 12 Pro”, stabilite prin tragere la sorti electronica, cu garantarea caracterului aleatoriu;

-       Urmatorii 250 (doua sute cincizeci) sunt extrasi Castigatori pentru premiile de tip “card cadou electronic eMAG”, stabiliti prin tragere la sorti electronica, cu garantarea caracterului aleatoriu;

-       Urmatoarele 50 (cincizeci) sunt extrase rezerve pentru premiile de tip “card cadou electronic eMAG”, stabilite prin tragere la sorti electronica, cu garantarea caracterului aleatoriu.

5.6 Fiecare participant poate castiga un singur premiu. Prin acceptarea premiului, participanții înțeleg că datele lor cu caracter personal pot fi prelucrate în legătură cu acordarea premiului de către Organizator, Co-Organizator și Agenție, inclusiv pentru îndeplinirea formalităților legale aplicabile, fără a se limita la plata taxelor aferente premiilor.

5.7 Organizatorul va contacta telefonic castigatorii premiilor cu valoare peste 600 lei ce necesita plata impozitelor catre stat, precum si rezervele extrase daca castigatorii initiali nu sunt validati sau nu pot fi contactati. Rezervele vor fi contactate in ordinea extragerii.

5.8. Se va solicita explicit acordul clientului de a se transfera catre Agentie strict datele personale necesare pentru a se plati taxele aferente premiilor. Organizatorul se obliga sa-i contacteze telefonic pe castigatorii premiilor in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data extragerii pentru a-i anunta si informa de modul in care vor intra in posesia premiilor. Acest termen poate fi depasit in situatii mai presus de diligentele Organizatorului. In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati din diverse motive (ex: lipsa numar de telefon, in afara ariei de acoperie, numar de telefon invalid sau incorect inregistrat) sau refuza premiul atribuit, se vor apela in ordinea extragerii castigatorii de rezerva. Contactarea telefonica se face doar la numarul de telefon disponibil in sistemul informatic al Organizatorului.

5.9 Pentru toate celelalte premii castigatorii nu vor fi contactati telefonic, ci premiile vor fi transmise direct de catre Organizator prin aplicatia mobila George sau prin SMS / email din sistemul informatic al Organizatorului.

5.10 Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii trebuie sa fie de acord cu demersurile Organizatorului si ale Agentiei necesare acordarii premiului.

5.11 Daca premiul nu va putea fi acordat in urma tragerii la sorti din diverse motive, el va ramane la dispozitia Agentiei.

5.12 Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane si nu se poate schimba cu contravaloarea in bani.

5.13 Orice alte cheltuieli neprecizate ca reprezentand premiu, nu intra in sarcina Organizatorului si vor fi suportate de catre castigator.

Sectiunea 6 - Taxe si impozite aferente

6.1 Agentia se obliga sa calculeze, sa retina, sa declaresi sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu articolele 108-110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV „Impozitul pe venit”.

6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului/proprietarului.

Sectiunea 7 - Legea aplicabila. Litigii

7.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.

7.2 Legea aplicabila este legea romana.

7.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Directiei Produse si Segmente Retail – Echipa Management Carduri de Credit, la urmatoarea adresa: BCR Centrala – BGB, Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, Romania, in termen de maxim 7 zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

 

 

 

 

Sectiunea 8 - Intreruperea/incetarea Campaniei

8.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunta participantii pe portalul Organizatorului (www.bcr.ro).

8.2 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati publice competente.

8.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

SECTIUNEA 9 - PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu politica sa privind confidențialitatea disponibilă la adresa https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea și cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. Organizatorul poate transmite datele cu caracter personal ale participanților către Co-Organizator și/sau Agenție, în conformitate cu art. 5.5. și 5.6. din acest Regulament.

9.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: pentru derularea Campaniei, prin selectarea participanților și desemnarea castigatorilor acestei Campanie, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienti, produsele si serviciile BCR si prin transmiterea de informatii privind Campania in derulare. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.

9.3 Transmiterea unor informatii privind alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator sau transmiterea unor informatii cu privire la ofertele Organizatorului, ale afiliatilor BCR si ale Erste, precum si ale partenerilor se va face doar în baza consimțământului participanților. Participantii pot opta in orice moment sa nu mai primeasca asemenea comunicari, prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@bcr.ro sau prin intermediul InfoBCR: 0800.801.227, apelabil non-stop, gratuit din orice retea nationala.

9.4 Numele, prenumele și premiul câștigătorilor vor fi publicate pe portalul Organizatorului (www.bcr.ro), conform OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

9.5 Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul acestei Campanii sunt: nume, numar de telefon si IBAN și nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia Co-Organizatorului si/sau Agentiei, precum si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

9.6 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de produse/servicii BCR si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii. Dupa expirarea duratelor de stocare, este posibil ca Organizatorul sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru scopuri statistice.

9.7 Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro.

Sectiunea 10 - Alte prevederi ale Regulamentului

10.1 Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

-           nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

-           sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

-           nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

10.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

10.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila a participantilor pe adresa https://www.bcr.ro/campanie-bcr-mcc si/sau prin afisare la unitatile teritoriale. Anuntul se va face de catre Organizator cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

Prezentul Regulament a fost incheiat si semnat astazi, 16.07.2021 la Bucuresti, intr-un exemplar original care ramane la notarul public, urmand ca Organizatorului sa i se elibereze un duplicat, care va avea aceeasi forta probanta ca originalul.

Denumirea/Adresa Organizatorului

Banca Comerciala Romana S.A., Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, Romania