Servicii de depozitare

Servicii de depozitare pentru activele fondurilor de investiții și a fondurilor de pensii private

 • Informări periodice referitoare la schimbări legislative cu impact asupra activităţii de administrare şi depozitare
 • Proceduri de lucru detaliate privind fluxuri de documente şi metode de evaluare ale instrumentelor financiare
 • Suport în rezolvarea problemelor operaţionale apărute în activitatea de administrare a fondurilor de investiții și a fondurilor de pensii private
 • Personal specializat implicat în activitatea de depozitare, selectat astfel încât să se asigure menţinerea unei organizaţii performante, bazate pe cunoaştere şi crearea de plus valoare pentru companie, partenerii si clienţii săi

Caracteristici

Banca Comercială Română este avizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca depozitar pentru:

 • organisme de plasament colectiv prin Avizul CNVM nr.27/04.05.2006, înscrisă în Registrul ASF cu nr.PJR10DEPR/400010;
 • fonduri de pensii administrate privat (Pilon 2) prin Avizul CSSPP nr.20/12.06.2007 și respectiv fonduri de pensii facultative (Pilon 3) prin Avizul CSSPP nr. nr.6/17.04.2007, fiind înscrisă ca depozitar pentru fonduri de pensii private în Registrul ASF cu nr. DEP-RO-374136

Serviciile de depozitare constau in:

 • Păstrarea, în condiţii de siguranţă, a activelor fondurilor, prin deschiderea de conturi de instrumente financiare şi conturi bancare pentru decontarea tranzacţiilor;
 • Înregistrarea, verificarea, monitorizarea şi controlul tuturor activelor pe care le deţine fiecare fond pentru care BCR desfăşoară activitatea de depozitare;
 • Certificarea valorii activelor nete ale fondurilor şi ale valorilor unitare ale activelor nete în baza evidenţei şi documentelor proprii şi a documentelor şi instrucţiunilor primite de la Administrator;
 • Îndeplinirea instrucţiunilor Administratorilor fondurilor de investitii si a fondurilor de pensii private, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi reglementările interne ale fondurilor;
 • Monitorizarea fiecărei operaţiuni a fiecărui fond din punct de vedere al respectării  prevederilor legale şi reglementărilor interne ale fondurilor: operaţiuni cu unităţi de fond / operaţiuni cu activele fondurilor;
 • Evidenţa Registrului Participanţilor/Investitorilor, conform prevederilor legale;

Informații importante

Nu aveți instalat PDF Reader? Instalați acum

Discutați cu un specialist

BCR – Direcţia Piețe Financiare

Departament Instituții Financiare

Cristian PASCU

Şef Departament Instituții Financiare

Telefon: +40373.511.695

Paul MARINESCU

Expert Servicii Titluri

Telefon: +40373.510.631