Zona SEPA

A făcut posibilă eliminarea granițelor naționale pentru plățile în euro prin crearea:

  • unui cadru legal armonizat
  • unui format standardizat al mesajului de plată
  • unor reguli și proceduri uniformizate

SEPA reprezintă zona geografică în care va fi posibilă efectuarea de plăţi în euro între orice conturi deschise la bănci din această zonă geografică, cu aceeaşi uşurinţă şi la acelaşi nivel de securitate cu care acest lucru se poate face astăzi în cadrul graniţelor naţionale.

Țările din SEPA

 

 

În calitate de ţară membră a Uniunii Europene, România face parte din zona geografică în care nu vor mai exista diferenţe între plăţile naţionale şi plăţile transfrontaliere în euro. Fiind ţară în care moneda euro nu a fost adoptată încă, termenul limită de adoptare a standardelor SEPA este 31 octombrie 2016.

Cadru legislativ

Directiva Serviciilor de Plăţi 2007/64/CE transpusă prin OUG 113/2009 și Regulamentul (UE) Nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului constituie cei doi piloni pe baza cărora a fost construită Zona Unică de Plăți în euro. Astfel, cele două documente legislative stabilesc regulile aplicabile plăților SEPA.

Produse SEPA

1. SEPA CREDIT TRANSFER

Schema SEPA Credit Transfer (SCT) este o schemă interbancară de plăţi care defineşte un set comun de reguli şi procese aplicabile operaţiunilor de transfer credit (instrucţiuni de plată).

Principalele caracteristici SEPA sunt:

Utilizarea mesajelor xml ISO 20022 (eXtensible Markup Language)

 Regula “IBAN only” – codul BIC devine camp optional in completarea mesajelor de plata

 Modalitate de comisionare implicita SHA (principiul de impartire a comisioanelor intre platitor si beneficiar stabilit prin Directiva Serviciilor de Plati)

2. SEPA DIRECT DEBIT (RON)


Schema SEPA Direct Debit (SDD) este o schema interbancară de plăţi care defineşte un set comun de reguli şi procese aplicabile operaţiunilor de debitare directă (instrucţiuni de plată transmise prin intermediul beneficiarului).

În Aprilie 2016 au fost implementate Schemele de debitare directă SEPA în RON Business to Business şi CORE. BCR este bancă participantă la ambele scheme de debitare directă (CORE şi Business to Business) fiind prima instituţie de credit care a înrolat un beneficiar în RUM şi care a transmis prima instrucţiune de debitare directă în noul sistem.