Vă informăm că sediul social al Băncii Comerciale Române S.A. s-a schimbat de la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, București la adresa Calea Victoriei, nr. 15, sector 3, cod poștal 030023, București.

Termeni şi condiţii specifice privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate

Parte integrantă din Contractul-Cadru cu Instrumente Financiare Derivate ce urmează a se încheia cu clienţii persoane juridice ce tranzacţionează produse financiare derivate cu Banca.

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă