Termeni şi condiţii specifice privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate

Parte integrantă din Contractul-Cadru cu Instrumente Financiare Derivate ce urmează a se încheia cu clienţii persoane juridice ce tranzacţionează produse financiare derivate cu Banca.