Fondul de garantare a depozitelor bancare - Informații Utile

Banca Comercială Română este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite la acestea, în limita plafonului stabilit periodic de către acesta, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, per deponent per bancă.

Documente utile