Credite cu garanție FEI

Asigură un capital de lucru constant și accelerează-ți afacerea prin garanția Fondului European de Investiții.

 • Finanțare flexibilă pentru continuitatea activității curente
 • Soluție flexibilă pentru finanțarea de achiziții noi
 • Credite acordate IMM-urilor

Credite cu garanție FEI

Asigură un capital de lucru constant și accelerează-ți afacerea prin garanția Fondului European de Investiții.

Ce primesc?

CONDIȚII ATRACTIVE
Te bucuri de dobânzi reduse și garanția FEI gratuită

FINANȚARE
Limita maximă este de 5 milioane de euro sau echivalentul în lei

FLEXIBILITATE
Poți opta pentru o linie de credit sau credit de investiții

EXPERTIZĂ
Ai la dispoziție specialiști BCR dedicați în centrele de afaceri corporate

Vreau să știu mai mult

Pentru ca afacerea ta să rămână mereu competitivă, ai nevoie de resurse financiare pentru achiziții noi sau plata obligațiilor la termen. Prin intermediul BCR, poți accesa finanțare rapid cu documentație simplificată și îți acoperi nevoile de capital de lucru. 
Alege creditul care ți se potrivește:

 • Linie de credit / credit pe obiect pentru finanţarea activităţii curente:  
  • achiziții materii prime și alte inputuri pentru procesul de fabricație, achiziție stocuri, cheltuieli materiale indirecte, finanțare creanțe, plată salarii, atât timp cât acestea vizează deschiderea unei noi linii de business, consolidarea poziției pe piață, realizarea unor noi proiecte, penetrarea unor noi piețe de desfacere sau dezvoltarea activităților deja existente)
 • Credit de investiții destinat finanţării activitaţii pentru:
  • achiziția de noi capacități și obiective de producție
  • dezvoltarea/ menținerea capacităților de producție existente la  parametri optimi
  • retehnologizarea capacităților de producție, a utilajelor, mașinilor, instalațiilor, clădirilor existente, etc. 

Componentele creditelor cu garanție FEI:

 • Creditele cu garanție FEI beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin programul Inițiativa pentru IMM, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Orizont 2020 și de către Fondul European de Investiții și Banca Europeană de Investiții 
 • Beneficiarii sunt IMM-urile definite conform Recomandării Comisiei Europene 361/2003 și Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare 
 • Se acordă în RON sau EUR
 •  Limita maximă este de 5 milioane de euro (sau echivalentul în lei) 
 • Dobânda este variabilă / negociabilă 
 • Perioada de acordare este de minim 2 ani și maxim 12 ani
 • În completarea garanției FEI (60% din valoarea creditului) pot fi solicitate de la caz la caz și alte garanții (imobiliare, mobiliare, personale, garanții fără risc) 
 • Creditul se va trage integral / în tranșe după îndeplinirea condițiilor de tragere, dar nu mai târziu de 31.12.2020 
 • Perioada de grație se calculează conform caracteristicilor specifice produsului acordat

Documente necesare

 • Cererea de credit 
 • Situațiile financiare vizate (ultimele 2 situații financiare finale și ultima balanță trimestrială) 
 • Acordul de consultare la Centrala Riscurilor de Credit 
 • Acordul de consultare la Biroul de Credit, pentru acționarii majoritari 
 • Certificat de atestare fiscal Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului 
 • Hotărârea organului competent - potrivit actelor constitutive și legii - cu privire la contractarea și garantarea de credite 
 • Documente de proprietate aferente bunului achiziționat 
 • Documente specifice (Declarații pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, privind ajutoarele „de minimis” și privind neîncadrarea în sectoarele restricționate și în situațiile de excludere)