Facilitatea de credit multiprodus multivalută

Produs de creditare ce permite accesarea în mod repetat, în baza unui singur document contractual, a creditelor pentru finanţarea activităţii curente

 • Soluţie de finanţare complexă
 • Costuri reduse cu constituirea garanţiilor
 • Proces de aprobare şi documentaţie contractuală simplificate
 • Structura variata de garanţii acceptate de Bancă
 • Continuitate în desfăşurarea activităţii curente

Avantaje


 • Soluţie de finanţare complexă, prin gama variată de produse ce pot fi accesate în baza unui singur plafon
 • Flexibilitate şi operativitate prin:

o    posibilitatea de a accesa simultan mai multe produse tip credit, în monede diferite stabilite conform contractului

o    posibilitatea contractării oricarui produs tip credit stabilit conform contractului pe perioada de tragere a facilităţii, nefiind necesară specificarea la momentul aprobării facilităţii a produselor ce se intenţionează a fi accesate

 • Costuri reduse cu constituirea garanţiilor, prin întocmirea acestora numai la nivelul plafonului facilităţii, nu şi al produselor acordate în baza acesteia
 • Proces de aprobare şi documentaţie contractuală simplificate pentru produsele contractate în baza facilităţii
 • Structura variata de garanţii acceptate de Bancă  (garanţii reale imobiliare, mobiliare, garanţii personale -fidejusiunea, scrisori de garanţie bancară, avalizarea BO/cambii etc.) altele
 • Continuitate în desfăşurarea activităţii curente
 • Consultanţă specializată din partea reprezentantului BCR privind alegerea soluţiei optime de finanţare/garantare pentru compania dvs.

Caracteristici


 • Destinat finanţarii activităţii curente şi derularii unor proiecte specifice
 • Posibilitatea accesarii de produse variate:  

o   Overdraft

o   Linii de credit

o   Credite pe obiect pentru finanţarea activităţii curente

o   Operaţiuni scontare cambii şi BO

o   Scrisori de garanţie/ contragaranţie bancară/ acreditive stand-by/avalizare cambii şi BO

 • Moneda:

o    monovalută - lei sau valută (EUR sau USD)

o    multivalută - lei şi valută (EUR şi USD)

 • Plafon revolving pe perioada de tragere
 • Perioada de creditare de maxim 36 luni, cuprinzand:

o    perioada de tragere (revolving): maxim 12 luni, pe parcursul căreia clientul poate să solicite acordarea de noi produse şi/sau prelungirea/suplimentarea celor existente, în limita plafonului disponibil al facilităţii; la cerere, perioada de tragere poate fi prelungită pe baza unei noi analize;

o    perioada de rambursare (non-revolving): este destinată rambursării produselor acordate în baza facilităţii

 • Rambursarea  facilităţii: rată şi scadenţă unică stabilită în ultima zi a perioadei de creditare a facilităţii; produsele acordate în baza facilităţii nu pot depăşi scadenţa facilităţii; acestea se rambursează la scadenţele stabilite conform graficelor negociate de către bancă şi client

Te-ar mai putea interesa și: