Servicii de depozitare

Păstrează-ți activele din fondurile de investiții și pensii private la cea mai mare bancă din România.

  • Personal specializat implicat în activitatea de depozitare
  • Informări periodice referitoare la schimbări legislative
  • uport în rezolvarea problemelor operaționale

Servicii de depozitare

Păstrează-ți activele din fondurile de investiții și pensii private la cea mai mare bancă din România.

  • Personal specializat implicat în activitatea de depozitare
  • Informări periodice referitoare la schimbări legislative
  • uport în rezolvarea problemelor operaționale

Ce primesc?

CONFORT
Te informăm periodic despre schimbări legislative cu impact asupra activității de administrare și depozitare

PRODUCTIVITATE
Folosim proceduri de lucru detaliate și metode de evaluare ale instrumentelor financiare

SUPORT
Te susținem în rezolvarea problemelor operaționale apărute în activitatea de administrare a fondurilor 

EXPERTIZĂ
 Îți punem la dispoziție un personal specializat, selectat pentru a-ți aduce un plus de valoare 

Vreau să știu mai mult

Ca cel mai mare grup financiar din România, membră a Erste Group, BCR are mereu în vedere o strategie win-win. De aceea te ajutăm să păstrezi în siguranţă activele fondului și certificăm faptul că evaluarea instrumentelor financiare din portofoliul fondului tău de investiţii este corectă. Specialiștii noștri cu peste 10 ani de experiență în domeniu se preocupă în permanență de investițiile tale lăsate în grija noastră.  

Prin serviciile de depozitare de la BCR, te bucuri de:

Păstrarea, în condiţii de siguranţă, a activelor fondurilor, prin deschiderea de conturi de instrumente financiare şi conturi bancare pentru decontarea tranzacţiilor

Înregistrarea, verificarea, monitorizarea şi controlul tuturor activelor pe care le deţine fiecare fond pentru care BCR desfăşoară activitatea de depozitare

Certificarea valorii activelor nete ale fondurilor şi ale valorilor unitare ale activelor nete în baza evidenţei şi documentelor proprii şi a documentelor şi instrucţiunilor primite de la Administrator

Îndeplinirea instrucţiunilor Administratorilor fondurilor de investiții și a fondurilor de pensii private, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi reglementările interne ale fondurilor

Monitorizarea fiecărei operaţiuni a fiecărui fond din punct de vedere al respectării  prevederilor legale şi reglementărilor interne ale fondurilor: operaţiuni cu unităţi de fond / operaţiuni cu activele fondurilor

BCR este avizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca depozitar pentru:

  • organisme de plasament colectiv prin Avizul CNVM nr.27/04.05.2006, înscrisă în Registrul ASF cu nr.PJR10DEPR/400010
  • fonduri de pensii administrate privat (Pilon 2) prin Avizul CSSPP nr.20/12.06.2007 și respectiv fonduri de pensii facultative (Pilon 3) prin Avizul CSSPP nr. nr.6/17.04.2007, fiind înscrisă ca depozitar pentru fonduri de pensii private în Registrul ASF cu nr. DEP-RO-374136

Evidenţa Registrului Participanţilor/Investitorilor, conform prevederilor legale

Discută cu un specialist

BCR – Direcţia Piețe Financiare
Departament Instituții Financiare

Email: DPF.FinancialInstitutions@bcr.ro

Cristian Pascu
Şef Departament Instituții Financiare

Tel: +40373.511.695

Email: vasilecristian.pascu@bcr.ro

Paul Marinescu
Expert Servicii Titluri

Tel: +40373.510.631

Email: paulciprian.marinescu@bcr.ro