Servicii de agenție

De ce să aștepți pentru extinderea afacerii? Atinge-ți acum toate obiectivele de business prin finanțare de mare volum.

 • Agentul facilitează comunicarea cu toate băncile creditoare
 • Acoperi întregul necesar de finanțare al firmei
 • Garanțiile sunt înregistrate corect

Servicii de agenție

De ce să aștepți pentru extinderea afacerii? Atinge-ți acum toate obiectivele de business prin finanțare de mare volum.

 • Agentul facilitează comunicarea cu toate băncile creditoare
 • Acoperi întregul necesar de finanțare al firmei
 • Garanțiile sunt înregistrate corect

Ce primesc?

EXPERTIZĂ
O echipă profesionistă asigură tratarea promptă și eficientă a tuturor solicitărilor legate de derularea creditului sindicalizat

CONFORT
Agentul facilitează comunicarea cu toate băncile creditoare, reprezentând punctul de contact unic 

SIGURANȚĂ
Garanțiile sunt înregistrate corect și sunt eliberate cu promptitudine după rambursarea creditului 

INFORMAȚII
Primești notificări complete în timp util cu privire la orice transfer de sume în cadrul creditului 

Vreau să știu mai mult

Ce este un credit sindicalizat? Este o soluție care te ajută să acoperi întregul capital de lucru, finanțări pe termen scurt, planul de investiții și proiecte de anvergură. Este servicul ideal pentru a menține mereu lichiditate sporită în companie. 

BCR, prin echipa Agency Desk, este partenerul tău de încredere pentru credite sindicalizate, în rol de agent de facilitate și agent de garanții.

Ce face un agent?

 • Are un rol administrativ și mecanic și acționează la instrucțiunile creditorilor, în conformitate cu prevederile contractului de credit
 • Distribuie cu promptitudine către destinatari informațiile primite de la o altă parte și nu păstrează informația pentru sine
 • Asigură o strictă separare a rolului de Agent de alte roluri pe care aceeași bancă le poate îndeplini în cadrul unui credit sindicalizat (creditor, aranjor, bancă colectoare, etc.)
 • Nu dezvăluie nici în cadrul propriei bănci și nici către terți informații desemnate ca fiind confidențiale, decât în conformitate cu regulile de tratare a acestor informații
 • Distribuie aceeași informație și în același timp către toți destinatarii acesteia
 • Ce face agentul de facilitate? 
  Îndeplinește o funcție administrativă acționând ca un intermediar între împrumutat și băncile din cadrul sindicatului, atât în ceea ce privește comunicarea, cât și fluxurile de fonduri
 • Acționează conform instrucțiunilor băncilor creditoare și reprezintă interfața dintre acestea și împrumutat
 • Transmite notificări către părți cu privire la aspectele operaționale ale creditului (utilizări din credit, plăți de dobândă și comisoane, transmiterea de rapoarte și alte informări, etc.)
 • Gestionează calculul, colectarea și distribuția sumelor reprezentând utilizări din credit, rambursări, plăți de dobândă și comisioane, etc.
 • Ține evidența  băncilor participante în sindicat și a cotelor lor de participare
 • Monitorizează îndeplinirea anumitor condiții contractuale de către împrumutat
 • Coordonează procesul de votare în cazul amendamentelor și derogărilor, a accederii unor noi împrumutați, a transferurilor de participare ale creditorilor

Ce face agentul de garanții?

 • Are rolul de a gestiona garanțiile aduse de împrumutat în cadrul creditului sindicalizat în favoarea creditorilor, având responsabilități în ce privește păstrarea, înregistrarea, monitorizarea și eliberarea acestora
 • Administrează procesul de executare a garanțiilor și de distribuție a sumelor rezultate, în cazul în care băncile creditoare decid acest lucru
 • Este independent de rolul de Agent de facilitate chiar dacă este îndeplinit de aceeași bancă

Discută cu un specialist

Agency Desk – Direcția Tranzacții Bancare

Tel: 0373.515.518 / 0373.513.838

Email: BCR.Agency@bcr.ro