TrezoNet BCR

Simplifică gestionarea conturilor deschise la Trezoreria Statului printr-o soluție BCR dedicată nevoilor afacerii tale.

 • Economie de timp
 • Comoditate
 • Rapiditate

TrezoNet BCR

Simplifică gestionarea conturilor deschise la Trezoreria Statului printr-o soluție BCR dedicată nevoilor afacerii tale.

 • Economie de timp
 • Comoditate
 • Rapiditate

Ce primesc?

Un serviciu prin intermediul căruia banca, pe baza împuternicirilor exprese date de către clienţi efectuează în numele acestora operaţiuni de virament din conturile deschise la unităţile operative ale Trezoreriei Statului, în contul curent deschis la bancă şi transmite clienţilor informaţii privind starea financiară a acestor conturi.

ECONOMIE DE TIMP
simplificarea fluxurilor financiare şi documentare: Trezoreria Statului – clienţi persoane juridice – bancă, prin asumarea de către bancă a rolului de mandatar

COMODITATE
banca pune la dispoziţia clienţilor extrasele de cont aferente conturilor deschise la unităţile operative ale Trezoreriei Statului, atât electronic cât şi pe suport hârtie si efectueaza operatiuni de plata pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, la ordinul expres al clientului

RAPIDITATE
contul clientului deschis la bancă este creditat în maxim 2 zile lucrătoare

Vreau să știu mai mult

Beneficiari: clienţi persoane juridice care au conturi deschise la unităţile operative ale Trezoreriei Statului, iar la data contractării serviciului utilizează unul din serviciile de electronic sau Internet banking oferite de bancă.

Scop: În baza împuternicirii date de către clienţi, banca va presta următoarele servicii:

 • efectuarea de operaţiuni de virament din conturile deschise la unităţile operative ale Trezoreriei statului în contul curent deschis la bancă
 • transmiterea fişierelor conţinând extrasele de cont ale conturilor deschise la unităţile operative ale Trezoreriei Statului, prin intermediul serviciilor de electronic banking oferite de banca
 • transmiterea extraselor de cont pe suport hârtie prin intermediul serviciilor de curierat
 • efectuarea de operatiuni de plata pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, la ordinul expres al clientului.

Documente necesare

 • Contractul privind derularea serviciului TrezoNet BCR
 • Cerere privind configurarea serviciului TrezoNet BCR 
 • Imputernicire