Express Vama BCR

Obține mai rapid și ușor acordul liberului de vamă de la autoritățile vamale pentru activitatea ta de import-export.

  • Simplificarea procedurii de lucru cu Autoritatea Națională a Vămilor
  • Efectuarea de plăți în favoarea unor birouri vamale din alte localități
  • Economie de timp în operațiunile de vămuire

Express Vama BCR

Obține mai rapid și ușor acordul liberului de vamă de la autoritățile vamale pentru activitatea ta de import-export.

  • Simplificarea procedurii de lucru cu Autoritatea Națională a Vămilor
  • Efectuarea de plăți în favoarea unor birouri vamale din alte localități
  • Economie de timp în operațiunile de vămuire

Ce primesc?

RAPIDITATE
Transmiți automat informațiile către Autoritatea Națională a Vămilor

TIMP CÂȘTIGAT
Reduci semnificativ durata operațiunilor de import-export

CONFORT
Poți efectua plăți în favoarea unor birouri vamale din alte localități

FLEXIBILITATE
Decontezi datoria vamală prin mijloace informatice, la ghișeele băncii sau prin Internet Banking 

Vreau să știu mai mult

Desfășori activități de import-export? Prin serviciul Express Vama BCR poți deconta ușor datoria vamală, prin mijloace informatice, la ghișeele băncii sau prin utilizarea serviciilor de Internet Banking (MultiCash, e-BCR+). 

Beneficiezi de acest serviciu atât pentru plățile inițiate pe suport hârtie, cât și pentru plățile inițiate prin electronic sau Internet Banking.

Odată ce plata este procesată, BCR raportează birourilor vamale confirmarea de plată în forma electronică a Ordinului de Plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie, care reprezintă dovada necesară pentru acordarea liberului de vamă mărfurilor destinate importului sau exportului.

Documente necesare

Pentru activarea produsului trebuie să semnezi ”Convenţia privind decontarea electronică a datoriei vamale” care intră în vigoare după 7 zile lucrătoare de la data semnării acesteia de către ambele părţi, convenție în care se menționează atât modalitatea de inițiere a plăților (pe suport hârtie sau electronic) cât și lista cu birourile vamale pentru care solicită utilizarea serviciului de decontare electronică a datoriei vamale.