Programul Start-up
Nation 2022

Află tot ce trebuie să știi despre cel mai mare program național de
finanțări pentru start-up-uri.

Programul Start-up Nation 2022

Află tot ce trebuie să știi despre cel mai mare program național de finanțări pentru start-up-uri.

Avantaje pentru afacerea ta

Ideea ta de afacere s-a transformat în plan, planul este unul solid, însă ai nevoie de finanțare? Atunci e momentul să aplici la programul Start-up Nation 2022 pentru o finanțare nerambursabilă, pentru ca planul tău de afaceri să fie pus în practică.

Ideea ta de afacere s-a transformat în plan, planul este unul solid, însă ai nevoie de finanțare? Atunci e momentul să aplici la programul Start-up Nation 2022 pentru o finanțare nerambursabilă, pentru ca planul tău de afaceri să fie pus în practică.

Ce trebuie să faci?

Pregătește planul de afaceri
în detaliu

Pregătește planul de afaceri
în detaliu

Citește ghidul practic Start-up
Nation 2022
realizat de echipa BCR

Citește ghidul practic Start-up
Nation 2022
realizat de echipa BCR

Aplică pentru o finanțare
nerambursabilă de până la
200.000 lei pentru afacerea ta.

Aplică pentru o finanțare
nerambursabilă de până la
200.000 lei pentru afacerea ta.

Perioada de depunere în Start-up Nation 2022 este cuprinsă între 19 iulie 2022, ora 10:00 și 1 septembrie 2022, ora 20:00.

Update: Perioada de depunere pentru pilonul Diaspora din cadrul Start-up Nation a fost prelungită până la data de 3 octombrie 2022, ora 20:00.

Ce tipuri de firme pot aplica?

Sunt eligibile firmele înregistrate ca societăți în baza Legii nr. 31/1990, societățile cooperative înregistrate în baza Legii nr. 1/2005, microîntreprinderi înființate de antreprenori debutanți (în baza OUG nr. 6/2011) care respectă următoarele cerințe:

 • Sunt întreprinderi mici și mijlocii – au până la 249 de angajați și o cifră de afaceri anuală de maxim 50 milioane Euro sau active totale de maxim 43 milioane Euro 
 • Au capital social integral privat și sunt înființate de persoane fizice începând cu 01.01.2020, inclusiv. În cazul în care o persoană fizică deține mai multe întreprinderi, va putea depune o singură aplicație în cadrul programului, pentru una dintre întreprinderile deținute 
 • Au sediul/punct de lucru și își desfășoară activitatea în România
 • Au domeniul de activitate pentru care solicită finanțarea este eligibil în cadrul programului, iar domeniul respectiv este autorizat la ONRC cel mai târziu la momentul depunerii cererii de rambursare, după finalizarea perioadei de implementare a planului de afaceri
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării eligibilității 
 • Respectă cerințele și limitele legale cu privire la acordarea ajutoarelor de minimis (pot beneficia de maximum 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică) 
 • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității și nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a ajutorului de stat 
 • Creează cel puțin:
  - un loc de muncă cu normă întreagă (în cazul în care solicită finanțarea nerambursabilă de maximum 100.000 lei) sau
  - cel puțin două locuri de muncă cu normă întreagă (în cazul finanțării nerambursabile de 200.000 lei) 
 • Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului propus pentru finanțare.

Ce cheltuieli sunt eligibile?

 • Echipamente și instalații tehnologice

 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț

 • Mijloace de transport (doar anumite categorii sunt eligibile)

 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale

 • Salariile, utilitățile, serviciile de contabilitate și cheltuielile cu chiriile pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț, maximum 30.000 lei sau 60.000 lei, în funcție de numărul de locuri de muncă create
 • Pachet digital, în cuantum de minimum 25.000 lei

 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale (maximum 1.000 lei/ cursant);

 • TVA nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal

 • Consultanță pentru întocmirea documentației, o sumă maximă de 10.000 lei

 • Două plăcuțe informative obligatorii, în valoare de minimum 10 lei și maximum 500 de lei

 • Cheltuieli financiare aferente creditelor și/sau garanțiilor obținute pentru aceste credite, în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul programului.

Cum te poate sprijini echipa BCR?

1. Pachet cont curent & onboarding

Dacă ai capital propriu cu care îţi poţi susţine investiţiile din planul de afaceri şi doreşti doar un cont pentru încasarea finanţării prin bancă, trebuie să îţi deschizi un cont curent şi un cont special pentru derularea proiectului, cont în care vei încasa grantul nerambursabil la finalul implementării proiectului.

2. Credit pre-finanțare / credit-punte

 • Durata creditului: maximum 24 de luni, de la momentul acordării creditului (implicit îndeplinirea unor eventuale condiții precedente) 
 • Perioadă de grație: maximum 24 luni aplicabilă ratei de capital. Dobânda se plătește lunar, conform graficului de rambursare
 • Perioadă de tragere: maximum 12 luni, dar nu mai târziu de 15.11.2024, fiind posibile trageri multiple, în funcție de structura bugetului aprobat 
 • Dobândă aplicabilă: ROBOR 6M + marjă de 2,5% 

 • Comisioane asociate: comision de analiză – 0,5% din valoarea creditului; comision de gestiune – 1% din valoarea creditului; comision de neutilizare - 1% anual, perceput lunar, calculat la soldul neutilizat al creditului 

 • Comisionul de garantare: 2,60% anual la valoare garanție FNGCIMM, reprezintă 80% din valoarea creditului.
  Valorile Taxei MJ datorate bugetului de stat pentru înregistrarea avizelor de garanție în RNPM sunt cele prevăzute de reglementările legale și se regăsesc la adresele: www.mj.romarhiva.ro sau www.co.romarhiva.ro
 • Volumul creditului: 100% din valoarea grantului aprobat, nu mai mult de 200.000 lei.

3. Credit pentru co-finanțare

 • Durata creditului: maximum 120 de luni, în funcție de valoarea creditului, capacitatea de rambursare a clientului și de structura garanțiilor 
 • Perioadă de grație: maximum 18 luni 
 • Perioadă de tragere: maximum 12 luni, dar nu mai târziu de 15.11.2024, fiind posibile trageri multiple, în funcție de structura bugetului aprobat
 • Dobândă aplicabilă: ROBOR 6M + marjă de 2,5% 
 • Comisioane asociate: comision de analiză – 0,5% din valoarea creditului; comision de gestiune – 1% din valoarea creditului; comision de neutilizare - 1% anual, perceput lunar, calculat la soldul neutilizat al creditului 

 • Comisionul de garantare: 2,60% anual la valoare garanție FNGCIMM, reprezintă 80% din valoarea creditului.
  Valorile Taxei MJ datorate bugetului de stat pentru înregistrarea avizelor de garanție în RNPM sunt cele prevăzute de reglementările legale și se regăsesc la adresele: www.mj.romarhiva.ro sau www.co.romarhiva.ro
 • Volumul creditului: maximum 100% din valoarea co-finanțării asumate prin proiect.

Cum poți solicita ajutor?

Dacă ești deja client BCR, apelează la managerul tău de relații

Scrie-ne pe adresa fonduri.europene@bcr.ro

Întreab-o pe ADA, primul chatbot pentru programe de finanțare

Start-up Nation 2022

Află tot ce trebuie să știi despre cel mai mare program național de finanțări pentru start-up-uri.