PROGRAMUL ELECTRIC UP PENTRU IMM-URI

Treci pe verde- pregătește un upgrade în businessul tău.
Un program dedicat antreprenorilor care vor să reducă costurile și să genereze noi venituri!

PROGRAMUL ELECTRIC UP PENTRU IMM-URI

Treci pe verde- pregătește un upgrade în businessul tău.

Întreprinderile mici și mijlocii și cele din domeniul HORECA pot accesa o finanțare de 100.000 de euro prin programul Electric-Up pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice dedicată producerii de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp și a staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • 100.000 de euro – ajutor de minimis 
 • %maxim grant – 100% din cheltuielile eligibile

Bugetul programului

476 milioane de lei

Pot fi finanțați 1.000 de antreprenori

Cum poate fi obținută finanțarea

 • Avans: maximum 30% din valoarea eligibilă - în baza unui instrument de garantare emis de o bancă sau o societate de asigurări – depus înaintea semnării contractului de finanțare nerambursabilă 
 • Mecanismul Cererilor de plată

Sprijin pentru antreprenori de la echipa BCR

 • Te putem sprijini pentru pregătirea scrisorii de garanție necesară obținerii avansului – maximum 30% din valoarea eligibilă (maximum 30.000 de euro). 
 • Îți putem oferi un credit de prefinanțare parțial sau totală a cheltuielilor eligibile. 
 • Credit de co-finanțare a cheltuielilor neeligibile, în cazul în care proiectul include și astfel de cheltuieli Ce trebuie să faci 
 • Citești ghidul pentru programul Electric Up pregătit de echipa BCR 
 • Verifici dacă activitatea firmei tale se regăsește în domeniile de activitate eligibile. 
 • Daca ești deja client BCR, contactează managerul tău de relații pentru detalii. 
 • Dacă nu ești încă client BCR ne poți scrie la adresa de email fonduri.europene@bcr.ro.

Ce poți achiziționa în cadrul programului Electric-Up

 

1. Achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fără acces public,  având ca principale părţi componente:

 • panouri fotovoltaice;
 • invertor/invertoare;
 • echipamente conexiuni;
 • structura de montaj a sistemului;
 • modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic;
 • tablou electric curent continuu/curent alternativ; 

2. Achiziţia a min. 1  staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;

3. Proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare – max. 10% - din valoarea totală eligibilă a proiectului;

4. Consultanță și management de proiect – max. 7%  -din valoarea totală eligibilă a proiectului;

5. Realizarea şi instalarea unui panou de informare ;

6. Realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare ;

7. Achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice) – max. 30% din valoare acestora, opțional. 

Notă:

 • Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program
 • Branşamentul la reţeaua de energie electrică nu este eligibil pentru finanţarea din Program.

 

Pentru mai multe detalii accesează Ghidul pentru antreprenori dedicat programului Electric Up

Te-ar putea interesa