Investiții cu impact major în economie

Află tot ce trebuie să știi despre apelul iunie-iulie 2022, pentru schema de ajutor de stat în baza HG 807/2014, din ghidul pe care ți l-am pregătit.

Investiții cu impact major în economie

Află tot ce trebuie să știi despre apelul iunie-iulie 2022, pentru schema de ajutor de stat în baza HG 807/2014, din ghidul pe care ți l-am pregătit.

Ce este schema HG 807 / 2014?

Schema de ajutor de stat, în baza HG 807 / 2014 „Investiții cu impact major în economie”, are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare.

Poți accesa între 1 - 45 de milioane de euro, în funcție de valoarea investiției inițiale și de regiunea din România în care investești.

Cui se adresează programul?

Firmele care pot accesa fondurile sunt:

 • Întreprinderi nou înființate
 • Întreprinderile în activitate
 • IMM-uri
 • Întreprinderi mari

Când poți depune un proiect?

icon pusculita

Un nou apel de proiecte va fi deschis în perioada 15 iunie 2022 – 26 iulie 2022! Informează-te, află criteriile de eligibilitate și depune proiectului tău de investiții până pe 26 iulie 2022!

Echipa BCR te ajută să te pregătești cât mai bine pentru depunerea proiectului și pentru derularea investiției!

Dacă ești deja client BCR, contactează managerul tău de relații pentru detalii. Dacă nu ești client, scrie-ne la adresa fonduri.europene@bcr.ro

Cum poți investi fondurile?

CONSTRUCȚII

De orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcții.

INSTALAȚII TEHNICE

Mașini și echipamente noi, încadrate la categoria mijloacelor fixe.

ACTIVE NECORPORALE

Brevete, licențe, know-how, alte drepturi de proprietate intelectuală

Bine de știut

Sunt eligibile doar investițiile inițiale, respectiv cele în active cororale și necorporale, legate de:

 • demararea unei unități noi;
 • extinderea capacității unei unități existente;
 • diversificarea producției unei unități produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau
 • o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente, aflate în același perimetru.

Excepție fac investițiile realizate în sectoarele de activitate cuprinse la secțiunea F - Construcții din nomenclatorul codurilor CAEN rev. 2.

 

Cheltuieli eligibile reprezintă costurile fără T.V.A., aferente realizări, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale, precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor, aferente realizării investiției inițiale.

Care sunt criteriile de evaluare?

În momentul în care îți construiești planul de afaceri, trebuie să iei în calcul criteriile în baza cărora îți este evaluată investiția. Criteriile de evaluare sunt:

 • Valoarea investiției
 • Investiția inițială
 • Locația realizării investiției
 • Rentabilitatea cifrei de afaceri în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate
 • Valoarea capitalului social subscris și vărsat în cazul întreprinderilor nou înființate.

Pentru mai multe detalii despre acordarea punctajului, consultă ghidul.

Condiții pentru obținerea ajutorului de stat

Să facă dovada existenței sursei de finanțare a proiectului de investiții, prin una din următoarele modalități:

 1. Majorarea capitalului subscris și vărsat, în cazul acționarilor persoane fizice sau juridice
 2. Profit reinvestit
 3. Împrumut din partea acționarilor persoane juridice sau a altor întreprinderi asociate
 4. Credit bancar

Să demonstreze că:

 1. Acționarii au un drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locației pe care urmează să se realizeze investiția. Acest drept trebuie să fie valabil pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia.
 2. Terenul pe care se realizează investiția inițială și construcțiile în cadrul cărora se realizează investiția inițială sunt libere de sarcini.

Dacă ai nevoie de un credit bancar pentru a demonstra sursa de finanțare a proiectului tău de investiții contactează-ne!

Dacă ești deja client BCR, contactează managerul tău de relații pentru detalii. Dacă nu ești client, scrie-ne la adresa: fonduri.europene@bcr.ro.

Ce produse de finanțare îți oferă BCR?

CREDIT PUNTE / PREFINANȚARE

a grantului (ajutorului de stat) pentru susținerea cheltuielilor eligibile, până la rambursarea acestora de către autoritatea de management

CREDIT DE CO-FINANȚARE

Pentru susținerea contribuției beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului

FINANȚARE TVA

Poți apela o linie de finanțare a TVA, în cadrul BCR.

Echipa BCR te ajută să te pregătești cât mai bine pentru depunerea proiectului și pentru derularea investiției!

Dacă ești deja client BCR, contactează managerul tău de relații pentru detalii. Dacă nu ești client, scrie-ne la adresa fonduri.europene@bcr.ro

Cum poți apela la ajutorul de stat?