Accesează granturi nerambursabile pentru IMM

Cum poți accesa granturi din fonduri europene nerambursabile pentru IMM-urile afectate de pandemie.

Accesează granturi nerambursabile pentru IMM

Ești printre antreprenorii care au fost afectați de pandemia Covid-19? Să știi că poți beneficia de susținere financiară prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Programul vizează: persoane fizice autorizate, microîntreprinderi și firme mici, și le permite să acceseze granturi nerambursabile din fonduri europene în valoare totală de 1 miliard de euro, prin 3 scheme de finanțare:

Ce valoare au granturile nerambursabile

2.000 EUR

Micro și PFA-uri Granturi nerambursabile

Granturi nerambursabile pentru capital de lucru, acordate sub formă de sumă forfetară, pentru IMM-uri/PFA-uri.

2.000 - 150.000 EUR

Pentru capitalul de lucru*

2000 de euro – pentru IMM-uri cu cifra de afaceri între 5.000 și 13.500 de euro la finalul anului 2019 - 15% din cifra de afaceri, maximum 150.000 de euro, pentru IMM-uri cu cifra de afaceri de peste 13.500 de euro la 2019.

*Notă: Dacă beneficiarul face parte din categoria întreprinderilor legate și mai multe dintre firmele legate din grup au depus cereri de finanțare, grantul maxim care poate fi acordat tuturor acestora nu poate depăși 250.000 de euro.

50.000 - 200.000 EUR

Pentru Investiții

 • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări de servicii;
 • realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 • reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Este necesară o contribuție proprie de minimum 15% din valoarea proiectului cu excepia Regiunii București-Ilfov, unde valoarea cofinanțării este minimum 30% din valoarea proiectului.

Cum obții grantul nerambursabil

1

Citești ghidul pregătit de echipa BCR cu schemele de finanțări;

Vezi ghidul practic

2

Verifică dacă ai deja Certificatul de Situație de urgență aici

Verifică certificatul

3

Te înscrii pe portal și completezi online informațiile necesare despre firma ta/ PFA-ul tău;

Portal MEEMA

4

Alegi BCR ca bancă parteneră în program.
Dacă firma ta nu are încă un cont la BCR, dar tu ești client persoană fizică, deschide-l aici.

Dacă nu ai cont la BCR ca PFA, dar tu ești client persoană fizică, deschide-l aici

 

5

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) va analiza solicitările și le va aproba pe cele care sunt conforme;

6

Se semnează contractul de grant, iar ulterior, după ce banca încasează banii, vor fi virați în contul tău;

Criterii de eligibilitate

Se pot acorda microgranturi:

1) Pentru IMM-uri fără niciun angajat - Trebuie să facă dovada, prin situațiile financiare depuse, că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019.

2) Pentru PFA și ONG cu activitate economică în unul dintre domeniile de activitate eligibile, prevăzute în anexa 1 la OUG 130.

3) Pentru PFA/CMI (Cabinete Medicale Individuale) dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 și care nu au beneficiat de stimulentul acordat în baza OUG 43/2020 (Ordonanța din 6 Aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirus-ului COVID-19, pe perioada stării de urgență)

Acestea trebuie să se asigure că: a) Au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /CMI pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020; b) Au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 de euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la punctele 1) și 2); c) Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea grantului.

Se pot acorda pentru IMM-uri care:

 • au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • dispun de cofinanțare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru (la semnarea contractului de finanțare vor trebui sa depună în cont suma de cofinanțare, după care vor primi și grantul în cont, de unde vor face plăți);
 • mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Se pot acorda pentru IMM-uri care:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțîn dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare - se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea prețurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Se pot acorda pentru IMM-uri care:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțîn dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare - se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea prețurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Ghid pentru antreprenori
Granturi nerambursabile pentru IMM-uri afectate de pandemie

Te-ar putea interesa