Investiții verzi
dedicate companiilor

Vezi cum poți avea o afacere sustenabilă cu Fondul pentru Modernizare

Investiții verzi dedicate companiilor

Vezi cum poți avea o afacere sustenabilă cu Fondul pentru Modernizare

Despre Fondul pentru Modernizare

O afacere sustenabilă funcționează cu energie verde, iar granturile oferite prin Fondul de Modernizare pot fi soluția potrivită pentru investițiile tale verzi. Companiile producătoare de energie electrică, dar și alte tipuri de companii, pot atrage finanțare nerambursabilă pentru realizarea de noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile, atât pentru producția și vânzarea de energie electrică, cât și pentru autoconsum.

Cu Fondul pentru Modernizare, poți obține granturi de până la 20 de milioane de euro pentru a produce energie electrică din surse regenerabile pentru compania ta.

 

Împreună putem face schimbări.

Transformă-ți afacerea într-una sustenabilă și investește în proiecte cu energie verde.

Investiții în energie regenerabilă

Ministerul Energiei organizează în cadrul programului Fondul pentru Modernizare două tipuri de apeluri de proiecte:

Proiecte de producție a energiei regenerabile

Proiecte dedicate autoconsumului (minimum 70%)

Pentru ambele tipuri de proiecte (producție, respectiv autoconsum), cel mai important criteriu de selecție este ajutorul de stat solicitat per MW instalat în capacități de energie regenerabilă. Programul permite investiții în mai multe tipuri de energie (solară, eoliană și hidro), existând alocări nerambursabile separate pentru fiecare tip de energie regenerabilă.

Perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare este 25.04.2024 - 23.07.2024.

Valoarea grantului acordat

Bugetul alocat programului Fondul pentru Modernizare în perioada 2024-2026 este de 815 milioane Euro, distribuit între diversele tipuri de proiecte, după cum urmează: 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile (a ajutorului de stat) ajunge la 20 milioane Euro per întreprindere și per proiect, echivalent în lei, la un curs de schimb stabilit prin schema de ajutor de stat la 4.9683 lei / Euro.

Descarcă gratuit ghidul nostru cu informații complete despre programul Fondul pentru Modernizare

Completează cu datele de mai jos și accesează gratuit ghidul creat pentru tine de echipa BCR. Află acum avantajele aplicării la programul Fondul pentru Modernizare, condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție și alte informații esențiale.

Ce condiții trebuie să îndeplinească compania ta

Dacă vrei să accesezi finanțările disponibile din cadrul programului Fondul pentru Modernizare, compania ta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • compania ta este înregistrată în România sau în alt stat membru și funcționează conform legislației specifice din țara în care este înregistrată

  • îți desfășori activitatea într-unul dintre sectoarele de activitate care sunt eligibile pentru finanțare

  • te încadreazi într-una dintre categoriile de întreprinderi eligibile conform programului 

  • nu te încadreazi într-una din situațiile generale de excludere de la acordarea ajutorului de stat

  • demostrezi că dispui de resursele financiare necesare pentru susținerea implementării proiectului prin prezentarea situației financiare sau prin utilizarea unor produse bancare specifice

  • poți justifica necesitatea finanțării proiectului tău prin ajutor de stat

Cheltuieli eligibile

Acordarea finanțării nerambursabile în cadrul acestui program este legată de obiectivele Fondului pentru Modernizare în România. 

Investițiile trebuie finalizate, respectiv instalate și conectate la rețea, inclusiv punerea în funcțiune, până cel târziu la finalul anului 2026, conform limitelor și cerințelor din ghidurile finale ale solicitanților. Vor fi putea fi finanțate proiectele care vizează realizarea de capacități noi de producere energie electrică din surse eoliene, solare sau hidro.

 

Activităţi considerate eligibile în proiectul tău:

Achiziţionarea de instalaţii / echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei  electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro

Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro

Ai aflat că ești eligibil dar nu ai resurse suficiente?

Te putem ajuta cu prezentarea documentelor solicitate de finanțator pentru probarea capacității financiare de exemplu: scrisoarea de confort privind asigurarea unui credit pentru cofinanțarea proiectului și pentru cheltuielile neeligibile din bugetul proiectului.

În faza de implementare efectivă a proiectului, îți putem oferi un credit de prefinanțare totală sau parțială a cheltuielilor din proiect care reprezintă ajutorul financiar nerambursabil. Acest produs este util în contextul termenelor lungi de procesare a cererilor de prefinanțare / rambursare, asigurând o flexibilitate maximă în implementarea financiară a proiectului.

Pentru susținerea implementării financiare a proiectului, îți putem oferi un credit pentru acoperirea cheltuielilor cu cofinanțarea și / sau un credit pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectului (inclusiv pentru TVA).

Solicită sprijin de la echipa BCR pentru aplicarea la Programul Fondul pentru Modernizare

Lasă-ne detalii despre firma ta și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru a discuta despre proiectul tău de investiții verzi.