GHID DE FONDURI
EUROPENE PENTRU IMM-URI

GHID DE FONDURI
EUROPENE PENTRU IMM-URI

Programul POR 2.2 – pentru dezvoltarea afacerii tale

Ești antreprenor și vrei să dezvolți sau să extinzi capacitatea de producție?
Cauți soluții pentru a dezvolta afacerea?

Întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban și întreprinderile mijlocii din mediul rural pot aplica acum la POR 2.2: Programul Operațional Regional 2014-2020. Aceasta program de investiții sprijină dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, pentru creșterea competitivității economiilor regionale și naționale, prin accesarea acestor fonduri structurale POR 2.2.

Valoarea finanțării nerambursabile:

Min. 1,5 milioane de euro – Max. 6 milioane de euro

Obiectivele proiectelor de investiții

  • Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii;
  • Extinderea capacității unei unități existente;
  • Diversificarea producției unei unități existente.

Investiții eligibile*

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii

            - lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

            - achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;

            - achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie.

  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

            - brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare

*Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții deja începute.

Ce trebuie să faci

1

Citești ghidul pentru fonduri europene pentru IMM-uri pregătit de echipa BCR pentru programul POR 2.2.

2

Verifici dacă activitatea firmei tale se regăsește în domeniile de activitate eligibile.

3

Daca ești deja client BCR, contactează managerul tău de relații pentru detalii.

4

Dacă nu ești încă client BCR ne poți scrie la adresa de email fonduri.europene@bcr.ro 

5

La depunerea cererii de finanțare, trebuie să ai deja domeniul/iile de activitate eligibile vizat/e de investiții, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.

6

Când depui cererea trebuie să ai deja locul de implementare a proiectului.

7

Trebuie să fi desfășurat activitatea cel puțin un an fiscal integral și să fi înegistrat profit din exploatare > 0 lei în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

8

Trebuie să ai capacitatea financiară de a asigura: 

  • contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
  • finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul,
  • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Ghid pentru antreprenori
Fonduri Europene pentru IMM-uri