GHID DE FONDURI
EUROPENE PENTRU IMM-URI

GHID DE FONDURI
EUROPENE PENTRU IMM-URI

Programul POR 2.2 – pentru dezvoltarea afacerii tale

Ești antreprenor și vrei să dezvolți sau să extinzi capacitatea de producție?
Cauți soluții pentru a dezvolta afacerea?

Întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban și întreprinderile mijlocii din mediul rural pot aplica acum la POR 2.2: Programul Operațional Regional 2014-2020. Aceasta program de investiții sprijină dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, pentru creșterea competitivității economiilor regionale și naționale, prin accesarea acestor fonduri structurale POR 2.2.

Valoarea finanțării nerambursabile:

Min. 1,5 milioane de euro – Max. 6 milioane de euro

Obiectivele proiectelor de investiții

  • Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii;
  • Extinderea capacității unei unități existente;
  • Diversificarea producției unei unități existente.

Investiții eligibile*

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii

            - lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

            - achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;

            - achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie.

  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

            - brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare

*Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții deja începute.

Ce trebuie să faci

Ghid pentru antreprenori
Fonduri Europene pentru IMM-uri