Servicii de agenție

Servicii de Agenție în cadrul creditelor sindicalizate

  • Echipă profesionistă care asigură tratarea promptă și eficientă a tuturor solicitărilor legate de derularea creditului sindicalizat
  • Notificări complete și primite în timp util cu privire la orice transfer de sume în cadrul creditului
  • Agentul facilitează comunicarea cu toate băncile creditoare, reprezentând punctul de contact unic
  • Garanțiile sunt înregistrate corect și sunt eliberate cu promptitudine după rambursarea creditului

Caracteristici

Banca Comerciala Romana, prin echipa Agency Desk, oferă servicii corespunzătoare rolului de Agent de facilitate și Agent de garanții în cadrul creditelor sindicalizate.

Agent de facilitate

Agentul de facilitate îndeplineste o funcție administrativă acționând ca un intermediar între împrumutat și băncile din cadrul sindicatului, atât în ce privește comunicarea cât și fluxurile de fonduri.

Principalele atribuții ale agentului de facilitate sunt:

✔ Acționeaza conform instrucțiunilor băncilor creditoare și reprezintă interfața dintre aceastea și împrumutat

✔ Transmite notificări către părți cu privire la aspectele operaționale ale creditului (utilizări din credit, plăți de dobândă și comisoane, transmiterea de rapoarte și alte informări etc.)

✔ Gestionează calculul, colectarea și distribuția sumelor reprezentând utilizări din credit, rambursări, plăți de dobândă și comisioane etc.

✔ Ține evidența  băncilor participante în sindicat și a cotelor lor de participare

✔ Monitorizează îndeplinirea anumitor condiții contractuale de către împrumutat

✔ Coordonează procesul de votare în cazul amendamentelor și derogărilor, a accederii unor noi împrumutați, a transferurilor de participare ale creditorilor

Agent de garanții

Agentul de garanții are rolul de a gestiona garanțiile aduse de împrumutat în cadrul creditului sindicalizat în favoarea creditorilor, având responsabilități în ce privește păstrarea, înregistrarea, monitorizarea și eliberarea acestora.

De asemenea, Agentul de garanții administrează procesul de executare a garanțiilor și de distribuție a sumelor rezultate, în cazul în care băncile creditoare decid acest lucru.

Rolul de Agent de garanții este independent de rolul de Agent de facilitate chiar dacă este îndeplinit de aceeași bancă.

Principiile Agentului

Activitatea de Agent presupune aplicarea unor principii cum ar fi:

✔ Neutralitatea: Agentul are un rol administrativ și mecanic și acționează la instrucțiunile creditorilor, în conformitate cu prevederile contractului de credit

✔ Transparența:  Agentul distribuie cu promptitudine către destinatari informațiile primite de la o altă parte și nu păstrează informația pentru sine

✔ Independența: banca Agent asigură strictă separare a rolului de Agent de alte roluri pe care aceeași bancă le poate îndeplini în cadrul unui credit sindicalizat (creditor, aranjor, banca colectoare etc.)

✔ Confidențialitate: Agentul nu dezvăluie nici în cadrul propriei bănci și nici către terți informații desemnate ca fiind confidențiale, decât în conformitate cu regulile de tratare a acestor informații

✔ Egalitatea de tratament: Agentul distribuie aceeași informație și în același timp către toți destinatarii acesteia

Contact

Agency Desk – Directia Tranzacții Bancare

Email: BCR.Agency@bcr.ro

Telefon: 0373.515.518 / 0373.513.838

Întrebări frecvente

Un credit sindicalizat este acordat de un grup de creditori si este structurat, aranjat si administrat de una sau mai multe banci comerciale sau de investitii care indeplinesc roluri specifice (Aranjor, Agent de facilitate, Agent de garantii).

In general, 2 tipuri de facilitati de creditare sunt sindicalizate: facilitati de creditare la termen si facilitati de creditare revolving. Acordurile de creditare sindicalizate pot include o facilitate la termen si o facilitate revolving sau pot contine o combinatie a celor 2 sau mai multe din fiecare tip (ex.: mai multe credite la termen  in valute diferite si cu maturitati distincte). Poate fi implicat un singur Imprumutat sau un grup de Imprumutati si poate contine clauze care sa permita accesul, in anumite conditii, a unor noi Imprumutati in anumite perioade de timp.

Procesul de sindicalizare este initiat de Imprumutat, care desemneaza o banca printr-un mandat pentru a indeplini rolul de Aranjor al tranzactiei, In unele cazuri exista mai multe banci cu acest rol.

Aranjorul este responsabil de a consilia imprumutatul cu privire la tipul si structura facilitatilor de credit de care acesta are nevoie si de a hegocia principalii termeni contractuali. De asemenea, Aranjorul indeplineste de cele mai multe ori si rolul de Bookrunner, selectand si negociand cu bancile ce urmeaza sa faca parte din sindicat.

Pentru a facilita procesul de administrare a creditului, una din bancile din sindicat este numita Agent de facilitate, ce actioneaza actionand ca un intermediar intre imprumutat si creditori, atat in ce priveste comunicarea cat si fluxurile de fonduri.

In cazul in care creditul este garantat, apare si rolul de Agent de garantie care pastreaza si gestioneaza garantiile in beneficiul creditorilor.