Vă informăm că sediul social al Băncii Comerciale Române S.A. s-a schimbat de la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, București la adresa Calea Victoriei, nr. 15, sector 3, cod poștal 030023, București.

Finanțări proiecte fonduri nerambursabile

Dacă derulați proiecte cu fonduri europene sau fonduri naționale nerambursabile (ajutoare de stat, ajutoare de minimis etc.), le puteți finanța și implementa prin BCR!

  • Asistență în implementarea proiectului
  • Varietate de produse de finanțare

Caracteristici

Este  destinat:  

    ✔ Prefinanțării și cofinanțării cheltuielilor eligibile și neeligibile din cadrul proiectelor cu fonduri nerambursabile

   ✔ Garantării onorarii unor obligații în ceea ce privește implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile

   ✔ Atestării capacității financiare a clientului în ceea ce privește implementare proiectului

Moneda: RON/EUR

Produse:

   ✔ Credite de investiții/credite ipotecare pentru co-finanțarea proiectelor propuse de clienții existenți sau potențiali

   ✔ Credite pentru capital de lucru pentru furnizorii de bunuri / servicii / lucrări în cadrul proiectelor cu fonduri nerambursabile

   ✔ Scrisori de garanție bancară de participare la licitație, de avans, de bună execuție

   ✔ Cont special pentru încasarea finanțării nerambursabile în cadrul proiectului

V-ar mai putea interesa și

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă