Ai încredere că poți să-ți crești afacerea așa cum vrei prin Creditele cu garanție FEI.

Creditele cu garanția Fondului European de Investiții (FEI) beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin programul Inițiativa pentru IMM, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Horizon 2020 și de către Fondul European de Investiții și Banca Europeană de Investiții.

 • Linie de credit/Credit pe obiect
 • Credit de investiții

Avantaje

✔ Garanția FEI este gratuită 

✔ Dobânzi reduse  

✔ Specialiști BCR dedicați în centrele de afaceri corporate

✔ Documentație simplificată

Caracteristici

 • Caracteristicile produsului

   

  • Credit de investiții pentru:
   • Investiții în exploatații agricole – zootehnic, vegetal și exploatații pomicole - construcții/achiziție ferme, achiziția de echipamente, active necorporale, mijloace de transport necesare activității, echipamente de producție energie regenerabilă;
   • Investiții în procesarea și marketingul produselor agricole și pomicole – construcții, linii de producție, echipamente, echipamente de producție energie regenerabilă;
   • Dezvoltarea de activități non-agricole în zone rurale – construcții, linii de producție, echipamente; pentru finanțarea acestor activități va fi asigurată respectarea reglementărilor privind ajutorul de minimis (max. EUR 200.000 cumulat pe ultimii 3 ani inclusiv anul curent).
  • Credite pe obiect pentru:
   • finanţarea activităţii curente (achiziții materii prime și alte inputuri pentru procesul de fabricație, achiziție stocuri, cheltuieli materiale indirecte, finanțare creanțe, plată salarii, atât timp cât acestea sunt legate de un credit de investiții cu garanția FEI Agri
   • Creditul se va trage integral/în tranșe după îndeplinirea condițiilor de tragere, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
 • Benficiari:

  Entitățile care îndeplinesc cerințele corespunzătoare sub-măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020:

  • sub-măsură 4.1 - Exploatații agricole și 4.1 a – Exploatații pomicole: fermieri, companii/cooperative agricole, grupuri de producători din domeniile vegetal, zootehnic, pomicol
  • sub-măsură 4.2 – Marketingul și procesarea produselor agricole și 4.2a Marketingul și procesarea produselor din sectorul pomicol: companii de procesare a alimentelor, cu excepția celor de panificație, patiserie
  • sub-măsură 6.4 – Dezvoltarea activităților non agricole în mediul rural: micro-întreprinderi și întreprinderi mici (până la 50 angajați și 10 mil. Echiv. EUR cifra de afaceri) din mediul rural cu activitate de producție și servicii non-agricole
 • Moneda de acordare: RON
 • Limita maximă:
  • pentru creditele de investiții: 1 mil. EUR (în echivalent RON)
  • pentru creditul pe obiect: 200.000 EUR în echivalent RON sau 30% din valoarea cheltuielilor eligible ale proiectului de investiții, oricare este mai mare
 • Dobânda: variabilă, negociabilă
 • Perioada de acordare: minim 1 an, maxim 10 ani, în funcție de tipul creditului
 • Garanții: în completarea garanției FEI (70% din valoarea creditului) pot fi solicitate, de la caz la caz, și alte garanții (imobiliare, mobiliare, personale, garanții fără risc)
 • Perioada de grație: potrivit caracteristicilor specifice produsului acordat
 • Avantaje
  • Garanția FEI este gratuită
  • Dobânzi reduse (cu 70%)
  • Specialiști BCR dedicați în centrele de afaceri corporate
  • Documentație simplificată
 • Costuri
 • Condiții de acordare

Documente

✔  Cererea de credit

✔  Situațiile financiare vizate (ultimele 2 situații financiare finale și ultima balanță trimestrială)

✔  Acordul de consultare la Centrala Riscurilor de Credit

✔  Acordul de consultare la Biroul de Credit, pentru acționarii majoritari

✔  Certificat de atestare fiscal

✔  Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului

✔  Hotărârea organului competent - potrivit actelor constitutive și legii - cu privire la contractarea și garantarea de credite

✔  Documente de proprietate aferente bunului achiziționat

✔  Documente specifice (Declarații pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, privind ajutoarele “de minimis” și privind neîncadrarea în sectoarele restricționate și în situațiile de excludere)

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă