Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și implementat în România prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României

Avantaje

✔ Garanția FEI este gratuită 

✔ Dobanzi si comisioane reduse cu 70%

✔ Specialiști BCR dedicați în centrele de afaceri corporate

Caracteristici

 • Caracteristicile produsului

   

  • Credit de investiții pentru:
   • Investiții în exploatații agricole – zootehnic, vegetal și exploatații pomicole - construcții/achiziție ferme, achizitia de echipamente (inclusiv de productie energie regenerabila), active necorporale, mijloace de transport necesare activitatii;
   • Investiții în procesarea și marketingul produselor agricole și pomicole – construcții, linii de producție, echipamente (inclusiv de productie energie regenerabila);
   • Dezvoltarea de activități non-agricole în zone rurale – construcții, linii de producție, echipamente; pentru finanțarea acestor activități va fi asigurată respectarea reglementărilor privind ajutorul de minimis (max. EUR 200.000 cumulat pe ultimii 3 ani inclusiv anul curent).
  • Credit pe obiect pentru:
   • finanţarea activităţii curente (achiziții materii prime și alte inputuri pentru procesul de fabricație, achiziție stocuri, cheltuieli materiale indirecte, finanțare creanțe, plată salarii), atât timp cât acestea sunt legate de un credit de investiții cu garanția FEI Agri

 • Benficiari:

  Entitățile care îndeplinesc cerințele corespunzătoare sub-măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020:

  • sub-măsură 4.1 - Exploatații agricole și 4.1 a – Exploatații pomicole: fermieri, companii/cooperative agricole, grupuri de producători din domeniile vegetal, zootehnic, pomicol
  • sub-măsură 4.2 – Marketingul și procesarea produselor agricole și 4.2a Marketingul și procesarea produselor din sectorul pomicol: companii de procesare a alimentelor, cu excepția celor de panificație, patiserie
  • sub-măsură 6.4 – Dezvoltarea activităților non agricole în mediul rural: micro-întreprinderi și întreprinderi mici (până la 50 angajați și 10 mil. Echiv. EUR cifra de afaceri) din mediul rural cu activitate de producție și servicii non-agricole
 • Moneda de acordare: RON
 • Limita maximă:
  • pentru creditele de investiții: 4.645.000 lei
  • pentru creditul pe obiect: 200.000 EUR în echivalent RON sau 30% din valoarea cheltuielilor eligible ale proiectului de investiții, oricare este mai mare
 • Dobânda: variabilă, negociabilă
 • Perioada de acordare: minim 1 an, maxim 10 ani, în funcție de tipul creditului
 • Garanții: în completarea garanției FEI (70% din valoarea creditului) pot fi solicitate, de la caz la caz, și alte garanții (imobiliare, mobiliare, personale, garanții fără risc)
 • Perioada de grație: potrivit caracteristicilor specifice produsului acordat