Asigură continuitate afacerii tale!

Avantaje

✔ Garanția FEI este gratuită 

✔ Dobânzi reduse  

✔ Specialiști BCR dedicați în centrele de afaceri corporate

✔ Documentație simplificată

Caracteristici

Tip credit: 

 1.  Linie de credit/Credit pe obiect pentru finanţarea activităţii curente (achiziții materii prime și alte inputuri pentru procesul de fabricație, achiziție stocuri, cheltuieli materiale indirecte, finanțare creanțe, plata salarii, atât timp cât acestea vizează deschiderea unei noi linii de business, consolidarea poziției pe piață, realizarea unor noi proiecte, penetrarea unor noi piețe de desfacere sau dezvoltarea activităților deja existente)
 2.  Credit de investiții destinat finanţării activitaţii pentru:
  • achiziția de noi capacități și obiective de producție
  • dezvoltarea/ menținerea capacităților de producție existente la parametri optimi
  • retehnologizarea capacităților de producție, a utilajelor, mașinilor, instalațiilor, clădirilor existente etc

Creditele cu garanție FEI beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin programul Inițiativa pentru IMM, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Orizont 2020 și de către Fondul European de Investiții și Banca Europeană de Investiții. 

Benficiari: IMM-urile definite conform Recomandării Comisiei Europene 361/2003 și Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare

Moneda de acordare: RON, EUR

Limita maximă: 5 mil.EUR (sau echivalent RON)

Dobânda: variabilă, negociabilă

Perioada de acordare:

 • Minim 2 ani
 • Maxim 12 ani

Garanții: în completarea garanției FEI (60% din valoarea creditului) pot fi solicitate de la caz la caz și alte garanții (imobiliare, mobiliare, personale, garanții fără risc). 

 

Conditii de functionare

 • Utilizare: creditul se va trage integral/în tranșe după îndeplinirea condițiilor de tragere, dar nu mai târziu de 31.12.2020
 • Perioada de grație: potrivit caracteristicilor specifice produsului acordat

Documente

✔  Cererea de credit

✔  Situațiile financiare vizate (ultimele 2 situații financiare finale și ultima balanță trimestrială)

✔  Acordul de consultare la Centrala Riscurilor de Credit

✔  Acordul de consultare la Biroul de Credit, pentru acționarii majoritari

✔  Certificat de atestare fiscal

✔  Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului

✔  Hotărârea organului competent - potrivit actelor constitutive și legii - cu privire la contractarea și garantarea de credite

✔  Documente de proprietate aferente bunului achiziționat

✔  Documente specifice (Declarații pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, privind ajutoarele “de minimis” și privind neîncadrarea în sectoarele restricționate și în situațiile de excludere)

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă