Ai încredere că poți să-ți crești afacerea așa cum vrei prin Creditele cu garanție FEI.

Creditele cu garanția Fondului European de Investiții (FEI) beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin programul Inițiativa pentru IMM, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Horizon 2020 și de către Fondul European de Investiții și Banca Europeană de Investiții.

 • Linie de credit/Credit pe obiect
 • Credit de investiții

Avantaje

✔ Garanția FEI este gratuită 

✔ Dobânzi reduse  

✔ Specialiști BCR dedicați în centrele de afaceri corporate

✔ Documentație simplificată

Caracteristici

Tip credit: 

 1.  Linie de credit/Credit pe obiect pentru finanţarea activităţii curente (achiziții materii prime și alte inputuri pentru procesul de fabricație, achiziție stocuri, cheltuieli materiale indirecte, finanțare creanțe, plata salarii, atât timp cât acestea vizează deschiderea unei noi linii de business, consolidarea poziției pe piață, realizarea unor noi proiecte, penetrarea unor noi piețe de desfacere sau dezvoltarea activităților deja existente)
 2.  Credit de investiții destinat finanţării activitaţii pentru:
  • achiziția de noi capacități și obiective de producție
  • dezvoltarea/ menținerea capacităților de producție existente la parametri optimi
  • retehnologizarea capacităților de producție, a utilajelor, mașinilor, instalațiilor, clădirilor existente etc

Creditele cu garanție FEI beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin programul Inițiativa pentru IMM, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Orizont 2020 și de către Fondul European de Investiții și Banca Europeană de Investiții. 

Benficiari: IMM-urile definite conform Recomandării Comisiei Europene 361/2003 și Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare

Moneda de acordare: RON, EUR

Limita maximă: 5 mil.EUR (sau echivalent RON)

Dobânda: variabilă, negociabilă

Perioada de acordare:

 • Minim 2 ani
 • Maxim 12 ani

Garanții: în completarea garanției FEI (60% din valoarea creditului) pot fi solicitate de la caz la caz și alte garanții (imobiliare, mobiliare, personale, garanții fără risc).