Ai încredere că poți să-ți crești afacerea așa cum vrei prin Creditele cu garanție FEI.

Creditele cu garanția Fondului European de Investiții (FEI) beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin programul Inițiativa pentru IMM, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Horizon 2020 și de către Fondul European de Investiții și Banca Europeană de Investiții.

  • Linie de credit/Credit pe obiect
  • Credit de investiții

Avantaje

✔ Garanția FEI este gratuită 

✔ Dobânzi reduse  

✔ Specialiști BCR dedicați în centrele de afaceri corporate

✔ Documentație simplificată

Caracteristici

1. Linie de credit/Credit pe obiect pentru:

  • finanţarea activităţii curente (achiziții materii prime și alte inputuri pentru procesul de fabricație, achiziție stocuri, cheltuieli materiale indirecte, finanțare creanțe, plată salarii, atât timp cât acestea vizează deschiderea unei noi linii de business, consolidarea poziției pe piață, realizarea unor noi proiecte, penetrarea unor noi piețe de desfacere sau dezvoltarea activităților deja existente)

2. Credit de investiții destinat finanţării activităţii pentru:

  • achiziția de noi capacități și obiective de producție
  • dezvoltarea/ menținerea capacităților de producție existente la parametri optimi
  • retehnologizarea capacităților de producție, a utilajelor, mașinilor, instalațiilor, clădirilor existente etc.

Creditul se va trage integral/în tranșe după îndeplinirea condițiilor de tragere, dar nu mai târziu de 31.12.2020.

 Benficiari: IMM-urile definite conform Recomandării Comisiei Europene 361/2003 și Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare

✔ Moneda de acordare: RON, EUR

✔ Limita maximă: 5 mil. EUR (sau echivalent RON)

 Dobânda: variabilă, negociabilă

Perioada de acordare: minim 2 ani, maxim 12 ani, în funcție de tipul creditului 

 Garanții: în completarea garanției FEI (60% din valoarea creditului) pot fi solicitate, de la caz la caz, și alte garanții (imobiliare, mobiliare, personale, garanții fără risc)

 Perioada de grație: potrivit caracteristicilor specifice produsului acordat

 

Documente

✔  Cererea de credit

✔  Situațiile financiare vizate (ultimele 2 situații financiare finale și ultima balanță trimestrială)

✔  Acordul de consultare la Centrala Riscurilor de Credit

✔  Acordul de consultare la Biroul de Credit, pentru acționarii majoritari

✔  Certificat de atestare fiscal

✔  Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului

✔  Hotărârea organului competent - potrivit actelor constitutive și legii - cu privire la contractarea și garantarea de credite

✔  Documente de proprietate aferente bunului achiziționat

✔  Documente specifice (Declarații pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, privind ajutoarele “de minimis” și privind neîncadrarea în sectoarele restricționate și în situațiile de excludere)

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă