Despre noi

BCR este liderul co-finantarilor acordate pentru proiecte cu fonduri UE si dorim sa ne folosim experienta pentru a accelera absorbtia fondurilor UE pe toate componentele disponibile Romaniei: infrastructura, agricultura, IMM-uri.

Cu o experienta de peste 15 ani in cooperarea cu companii si institutii publice in derularea de proiecte cu fonduri nerambursabile europene pre si post-aderare sau de la bugetul de stat precum si in derularea de programe de finantare de la Institutii Financiare Internationale, va oferim o gama completa de solutii de finantare pentru proiectul dumneavoastra.

Banca Comerciala Romana s-a implicat in sustinerea  proiectelor cu finantare europeana atat prin pre-finantarea si co-finantarea acestora, oferirea instrumentelor de garantare necesare pentru incasarea prefinantarii din granturi, cat si in analiza prealabila a sustenabilitatii proiectului si a  previzionarii realiste a  indicatorilor de rezultat, precum si in implementarea efectiva a proiectelor.

Mai mult, pe intreaga perioada, Banca Comerciala Romana a militat pentru flexibilizarea intregului proces, pentru eliminarea unor cerinte restrictive, a transmis autoritatilor prin intermediul diverselor asociatii/grupuri de lucru in care este parte, propunerile de imbunatatire a mecanismului de finantare si implementare a proiectelor.

Avantajele colaborarii cu BCR

Structura de finantare optima

Structura de finantare optima care sa asigure implementarea cu succes a proiectului precum si operarea acestuia in perioada post-implementare si sa raspunda tuturor cerintelor prevazute in Ghidurile Solicitantului sau stabilite de catre Finantatori.

Flexibilitate

in ceea ce priveste aportul propriu, structura garantiilor, perioada de gratie astfel incat finantarea bancara sa fie corelata cu particularitatile fondurilor europene.

Sprijin in toate etapele proiectului

Suport in toate etapele proiectului, de la identificarea ideii de proiect si pana la finalizarea etapei de monitorizare a proiectului de catre Autoritati.

Minimizare riscuri

Minimizarea riscurilor asociate implementarii

Beneficiari

Solutii de finantare destinate atat beneficiarilor de proiecte implementate cu fonduri europene cat si furnizorilor de bunuri/servicii/lucrari in cadrul acestor proiecte.

Intr-un sistem coordonat si cu o abordare constructiva, Fondurile EU reprezinta un adevarat plan Marshall pentru Romania. Romania are sanse sa recupereze decalaje majore de dezvoltare.

Sugestii cheie pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile

 • Parteneriatul cu banca de la ideea de proiect la finalizare – implicarea bancii este esentiala. Cooperarea cu BCR trebuie să înceapă de la momentul ideii de proiect. Banca poate fi implicata în dimensionarea, stabilirea bancabilitatii si structurarea fazelor proiectului, astfel incat proiectul sa fie finanțat pe baza:
  • capacitatii companiei de a realiza noi investiţii
  • oportunitatii de piaţă a proiectului
  • experienţei companiei în domeniul de activitate in care realizeaza investitia
 • Cooperarea cu un reprezentant BCR cu experienţă in domeniu
 • Elaborarea unui studiu aprofundat de piata
 • Ipoteze conservatoare privind prognoza pentru creşterea afacerilor
 • Proiectarea unui plan de implementare realistă a proiectului, corelat cu durata reală a fazelor de implementare a proiectului
 • Inceperea proiectului de investiţii numai după ce structura de finanţare (si in special sursa de finanţare) a proiectului este clarificata
 • Punerea în aplicare şi finalizarea proiectului în timp util şi în conformitate cu prevederile contractului de grant
 • Cunoasterea regulilor şi procedurilor legate de implementarea si monitorizarea post-implementare a proiectului

Fonduri europene 2007-2013

In perioada 2007-2013, dupa integrarea in Uniunea Europeana, Romania a avut alocate de la Uniunea Europeana fonduri structurale si de coeziune in valoare de circa 19,7 miliarde EUR, din care 19,21 miliarde EUR pentru Obiectivul „Convergenţă” şi 0,46 miliarde EUR pentru Obiectivul „Cooperare teritorială europeană” în scopul reducerii disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015.

În acest sens, au fost identificate patru priorităţi tematice şi o prioritate teritorială:

 • Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene
 • Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti
 • Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România
 • Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente
 • Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate

Implementarea acţiunilor strategice prevăzute în CSNR şi implicit accesarea efectivă a Instrumentelor Structurale se realizează prin 7 Programe Operaţionale.

In ceea ce priveste agricultura si dezvoltarea rurala, pentru perioada 2007-2013, Romania a beneficiat de 8,012 miliarde EUR din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala in cadrul Programului National pentru DEzvoltare Rurala, 0,22 miliarde EUR din Fondul European Maritim si pentru Pescuit in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si de circa 6 milarde EUR din Fondul European de Garantare Agricola.

Romania a pornit perioada 2007-2013 cu o serie de reguli de implementare a mecanismului fondurilor europene mult mai restrictive decat cerintele regulamentelor europene (referitoare la achizitii pentru sectorul privat, posibilitatea gajarii bunurilor viitoare, modul de efectuare a platilor catre beneficiari, etc), mod lucru care nu a avantajat absorbtia fondurilor europene. Masurile luate de Guvern in ultima perioada (incepand cu 2013), respectiv: implementarea mecanismului platilor directe, simplificarea procedurilor de achizitii pt mediul privat, standardizarea documentatiilor de achizitii pt sectorul public (in special pt proiectele prioritare), selectarea unui numar mare de specialisti externi pentru finalizarea rapida a evaluarii proiectelor IMM-urilor, mutarea atributiilor OI POS CCE la ADR-uri, etc.

La 31.12.2015, rata de absorbţie a sumelor alocate României de către Uniunea Europeană a fost de 70%.

Fonduri europene 2014-2020

Pentru perioada de programare 2014 – 2020, Romania beneficiaza de fonduri in valoare de circa 45,5 miliarde EUR de la Uniunea Europeana.

33 Miliarde EUR din:

 • Fondul de Coeziune (din care va fi finantat sectorul de infrastrutura mare: mediu, transport)
 • Fondul de Dezvoltare Regionala (din care vor fi finantate proiectele de investitii la nivel regional, local, inclusiv SME, R&D, investitiile in  eficienta energetice si reduceri de CO2, IT)
 • Fondul Social European (din care vor fi finantate masurile de ocupare, educare, formare, sustenabilitate locuri de munca, incluziune sociala, etc)
 • Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (din care va fi finantata agricultura si dezv infrastruturii rurale)

12,5 miliarde EUR pentru plati directe catre fermieri din: Fondul European pentru Garantare Agricola

Alocarea fondurilor UE pe Obiective Tematice (mil. EUR)

Alocarea fondurilor UE pe Obiective Tematice (%)

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă