Vă informăm că sediul social al Băncii Comerciale Române S.A. s-a schimbat de la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, București la adresa Calea Victoriei, nr. 15, sector 3, cod poștal 030023, București.

Facilitatea de credit multiprodus multivalută

Produs de creditare ce permite accesarea în mod repetat, în baza unui singur document contractual, a creditelor pentru finanţarea activităţii curente

 • Soluţie de finanţare complexă
 • Costuri reduse cu constituirea garanţiilor
 • Proces de aprobare şi documentaţie contractuală simplificate
 • Structura variata de garanţii acceptate de Bancă
 • Continuitate în desfăşurarea activităţii curente

Avantaje

 • Soluţie de finanţare complexă, prin gama variată de produse ce pot fi accesate în baza unui singur plafon
 • Flexibilitate şi operativitate prin:

o    posibilitatea de a accesa simultan mai multe produse tip credit, în monede diferite stabilite conform contractului

o    posibilitatea contractării oricarui produs tip credit stabilit conform contractului pe perioada de tragere a facilităţii, nefiind necesară specificarea la momentul aprobării facilităţii a produselor ce se intenţionează a fi accesate

 • Costuri reduse cu constituirea garanţiilor, prin întocmirea acestora numai la nivelul plafonului facilităţii, nu şi al produselor acordate în baza acesteia
 • Proces de aprobare şi documentaţie contractuală simplificate pentru produsele contractate în baza facilităţii
 • Structura variata de garanţii acceptate de Bancă  (garanţii reale imobiliare, mobiliare, garanţii personale -fidejusiunea, scrisori de garanţie bancară, avalizarea BO/cambii etc.) altele
 • Continuitate în desfăşurarea activităţii curente
 • Consultanţă specializată din partea reprezentantului BCR privind alegerea soluţiei optime de finanţare/garantare pentru compania dvs.
 • Poate fi și multicompanie, caz în care se acordă grupurilor de societăți, în cadrul cărora se stabilește un împrumut principal, iar celelalte societăți au calitatea de împrumutați

Caracteristici

 • Destinat finanţarii activităţii curente şi derularii unor proiecte specifice
 • Posibilitatea accesarii de produse variate:
  • Overdraft
  • Linii de credit
  • Credite pe obiect pentru finanţarea activităţii curente
  • Operaţiuni scontare cambii şi BO
  • Scrisori de garanţie/ contragaranţie bancară/ acreditive stand-by/avalizare cambii şi BO
 • Moneda:
  • monovalută - lei sau valută (EUR sau USD)
  • multivalută - lei şi valută (EUR şi USD)
 • Plafon revolving pe perioada de tragere
 • Perioada de creditare cuprinze:
  • perioada de tragere (revolving): pe parcursul căreia clientul poate să solicite acordarea de noi produse şi/sau prelungirea/suplimentarea celor existente, în limita plafonului disponibil al facilităţii; la cerere, perioada de tragere poate fi prelungită pe baza unei noi analize;
  • perioada de rambursare (non-revolving): este destinată rambursării produselor acordate în baza facilităţii
 • Rambursarea facilităţii: rată şi scadenţă unică stabilită în ultima zi a perioadei de creditare a facilităţii; produsele acordate în baza facilităţii nu pot depăşi scadenţa facilităţii; acestea se rambursează la scadenţele stabilite conform graficelor negociate de către bancă şi client

V-ar mai putea interesa și:

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă