Standing Order

Reprezintă modalitatea de plată prin care se asigură executarea de către bancă a instrucţiunilor de plată la anumite date prestabilite şi în sume fixate în prealabil de comun acord cu dumneavoastră

  • Economie de timp, prin posibilitatea efectuării unor plăţi cu caracter de regularitate, făra a fi necesară prezenţa la bancă a clientului plătitor;
  • Posibilitatea activării atât prin semnarea unui contract cu banca cât și prin Internet banking.

Descriere

Serviciul se adresează titularilor de cont curent pentru plăţi prin standing order în lei şi valută la BCR, persoane fizice sau persoane juridice, şi permite efectuarea unor plăţi cu caracter regulat, la date fixe şi pentru sume prestabilite (rate de leasing, chirii), fără a fi necesar un alt consimţămant al plătitorului decât cel dat prin contract

Procedura

  • Clientul plătitor încheie la unitatea BCR Contractul privind plata prin Standing Order. Se întocmeşte la sediul bancii pentru fiecare beneficiar cu care plătitorul intră în relaţii de decontare prin Standing Order;
  • Prin semnarea contractului, clientul plătitor mandatează banca să execute, la datele fixate şi pentru sumele stabilite în prealabil de comun acord, ordine de plată în favoarea unui prestator de servicii/furnizor şi totodată se obligă să-şi alimenteze contul, astfel încât la data scadenţei să existe fonduri suficiente acoperirii plăţilor prestabilite;
  • Banca execută ordinele de plată conform planificării din contractul încheiat, la datele şi în sumele convenite cu clientul plătitor, transferul în contul prestatorului de servicii/furnizor realizându-se numai în baza contractului încheiat, fără a se mai solicita un alt consimţământ din partea clientului plătitor, operaţiunea se va evidenţia în extrasul de cont.

V-ar mai putea interesa și: