In intervalul joi03 Decembrie 2020, ora 23:30 – vineri, 04 decembrie 2020, ora 1:30 a.m serviciile de NetBanking (Click24 Banking, Touch24Banking, George si George Go) vor fi indisponibile. Durata 2 ore.

Contul de TVA

Este contul dedicat plății și încasării taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă achizițiilor de bunuri și servicii.

 • Zero comisioane de administrare la contul de TVA în lei
 • Zero comisioane la tranzacții electronice în lei, cu excepția comisioanelor SENT și ReGIS

Detalii despre contul de TVA

 • Descriere:
  • codul IBAN conține șirul de caractere “TVA”
  • prin acest cont nu pot fi efectuate operațiuni de retragere numerar
  • poate fi folosit opțional începând cu 01 Octombrie 2017, însă utilizarea acestuia devine obligatorie pentru clienții persoane juridice înregistrate în scopuri de TVA care se află în cel puţin una dintre următoarele situații:
   • la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă  aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;
   • începand cu data de 01 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;
   • se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
 • Beneficiari: persoane juridice înregistrate în scopuri de TVA
 • Moneda: lei/valută
 • Suma minimă pentru deschidere: zero
 • Clienţii persoane juridice pot dispune operaţiuni din contul de TVA în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 • Costuri:
  • ZERO lei comision de deschidere a contului de TVA
  • ZERO lei comision de administrare a contului de TVA
  • ZERO lei pentru încasările intra și interbancare prin ordin de plată
  • ZERO lei pentru plățile intra și interbancare inițiate prin serviciul Internet Banking
  • ZERO lei pentru plățile prin instrumente de debit

       Lista completă a comisioanelor aferente contului de TVA este disponibilă în Tariful de comisioane pentru persoane juridice.

Dobânzi

 • Dobânda aferentă contului de TVA – 0% pe an
 • Dobânda aferentă disponibilităților la vedere – 0% pe an
 • Dobânda aferentă disponibilităților la vedere – 0% pe an

Întrebări frecvente

 • Puteți solicita deschiderea contului de TVA chiar astăzi, managerul de relații dedicat vă stă la dispoziție pentru înmânarea formularelor, preluarea solicitării și efectuarea operațiunii. 
 • Puteți solicita includerea contului dvs. de TVA încă de la deschidere sau ulterior completând formularele specifice aplicațiilor de Internet Banking.
 • Contul de TVA se creditează cu:
  • TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor/TVA colectat în numerar/TVA colectat prin card
  • TVA aferentă încasărilor în numerar sau a celor efectuate prin utilizarea cardurilor şi substitutelor de numerar
  • TVA care nu a fost plătită în contul de TVA
  • TVA aferentă facturilor/instrumentelor de plată emise anterior datei de la care se aplică plata defalcată a TVA şi achitate/încasate după această dată
  • sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului
  • sume transferate din contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit
  • sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată
  • sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare
  • alte sume rezultate din operațiuni care impun creditarea contului, stabilite prin ordin al Președintelui ANAF
  • dobânda aferentă contului de TVA
 • Contul de TVA se debitează cu
  • TVA achitată furnizorului/prestatorului
  • TVA achitată la bugetul de stat
  • sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului
  • sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată sau ca urmare a corectării facturilor, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA
  • sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată sau ca urmare a corectării facturilor, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA
  • sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit
  • sume transferate în contul curent în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont de TVA
  • sume reprezentând TVA achitat în numerar cu excepția celor reținute din încasările în numerar sau cu cardul din contul curent
  • alte sume stabilite prin ordin al Președintelui ANAF 
  • sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilități
  • comisioanele aferente contului TVA

V-ar mai putea interesa și:

×
George
Primul banking inteligent
Descarcă