Contul de TVA

Este contul dedicat plății și încasării taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă achizițiilor de bunuri și servicii.

 • Zero comisioane de administrare la contul de TVA în lei
 • Zero comisioane la tranzacții electronice în lei, cu excepția comisioanelor SENT și ReGIS

Detalii despre contul de TVA

 • Descriere:
  • codul IBAN conține șirul de caractere “TVA”
  • prin acest cont nu pot fi efectuate operațiuni de retragere numerar
  • poate fi folosit opțional începând cu 01 Octombrie 2017, însă utilizarea acestuia devine obligatorie începând cu 01 Ianuarie 2018
 • Beneficiari: persoane juridice înregistrate în scopuri de TVA
 • Moneda: lei/valută
 • Suma minimă pentru deschidere: zero
 • Clienţii persoane juridice pot dispune operaţiuni din contul de TVA în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Ordonanța de Guvern nr. 23/2017)
 • Costuri:
  • ZERO lei comision de deschidere a contului de TVA
  • ZERO lei comision de administrare a contului de TVA
  • ZERO lei pentru încasările intra și interbancare prin ordin de plată
  • ZERO lei pentru plățile intra și interbancare inițiate prin serviciul Internet Banking
  • ZERO lei pentru plățile prin instrumente de debit

       Lista completă a comisioanelor aferente contului de TVA este disponibilă în Tariful de comisioane pentru persoane juridice.

Dobânzi

 • Dobânda aferentă contului de TVA – 0% pe an
 • Dobânda aferentă disponibilităților la vedere – 0% pe an
 • Dobânda aferentă disponibilităților la vedere – 0% pe an

Întrebări frecvente

 • Puteți solicita deschiderea contului de TVA chiar astăzi, managerul de relații dedicat vă stă la dispoziție pentru înmânarea formularelor, preluarea solicitării și efectuarea operațiunii. Sau puteți opta ca BCR să vă deschidă automat contul de TVA în lei și să vă comunice codul IBAN și condițiile de funcționare aferente, în perioada imediat următoare.
 • Puteți solicita includerea contului dvs. de TVA încă de la deschidere sau ulterior completând formularele specifice aplicațiilor de Internet Banking.
 • Contul de TVA se creditează cu:
  • TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor/TVA colectat în numerar/TVA colectat prin card
  • sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului
  • sume transferate din contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit
  • sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată
  • sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare
  • alte sume rezultate din operațiuni care impun creditarea contului, stabilite prin ordin al Președintelui ANAF
  • sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic
  • dobânda aferentă contului de TVA
 • Contul de TVA se debitează cu:

     

      Cu aprobarea ANAF (în 3 zile lucrătoare):

  • sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată sau a corectării facturilor, restituite într-un alt cont decât un cont de TVA
  • sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeași instituție de credit
  • sume transferate în contul curent în cazul persoanelor care nu mai au obligația de a avea un cont de TVA
  • sume reprezentând TVA achitat în numerar cu excepția celor reținute din incasările în numerar sau cu cardul din contul curent
  • alte sume stabilite prin ordin al Președintelui ANAF

     

      Fără aprobarea ANAF:

  • TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului
  • TVA achitată la bugetul de stat
  • sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului
  • sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată sau ca urmare a corectării facturilor restituite într-un alt cont de TVA
  • sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilități
  • TVA decontat între membrii grupului fiscal unic
  • comisioanele aferente contului TVA

V-ar mai putea interesa și: