Precizări legale

Banca Comerciala Română S.A. este instituţie de credit, înregistrată în Registrul Instituţiilor de Credit cu nr. RB-PJR-40-008, intermediar înregistrat în registrul CNVM sub nr. PJR01INCR/400007 în baza Atestatului CNVM nr. 369/26.05.2006, sediu: Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3 Bucureşti, telefon: 0801.0801.227, email: contact.center@bcr.ro.

Avertisment: Acest material are caracter pur informativ şi NU reprezintă o recomandare pentru produsele şi serviciile BCR sau o ofertă pentru a contracta produsele sau serviciile la care acest material se referă. Banca nu are nicio obligaţie sau responsabilitate privind oferirea către client a produselor prezentate în condiţiile menţionate în prezentul material. Orice referinţă la un preţ din prezentul material în legătură cu un produs/serviciu are caracter pur indicativ şi nu reprezintă preţul disponibil la momentul în care clientul va decide să cumpere/contracteze respectivul produs/serviciu. Informaţii detaliate privind termenii şi condiţiile concrete în care puteţi beneficia de produsele şi serviciile Băncii Comerciale Române SA sunt furnizate potenţialilor investitori la momentul solicitării produselor şi serviciilor şi în timp util înaintea momentului livrării produselor respective sau a prestării  serviciilor solicitate.

Avertisment important !

Informaţiile cuprinse în acest material exprimă anumite opinii şi date legate de investiţiile în aur financiar şi au caracter pur informativ. Prezentarea de către Banca Comercială Română SA a acestui material nu reprezintă în niciun fel consultanţă şi nici nu poate fi considerată o recomandare de achiziţionare a acestui produs. Decizia finală de cumpărare sau vânzare a acestuia trebuie luată în mod independent de către fiecare client în parte.

Investitorii sunt anunţaţi că orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degrabă forme de estimare şi nu pot garanta un profit cert. Investiţia în aur financiar  este supusă unor  riscuri, inclusiv  riscul legat de  fluctuaţia preţurilor, deci riscului unor pierderi pentru investitori.

Faptele, informaţiile, graficele şi datele prezentate au fost obţinute din surse considerate de încredere, dar corectitudinea şi caracterul lor complet nu poate fi garantată. Realizatorii acestui material nu îşi asumă niciun fel de obligaţie pentru eventuale pierderi suferite în urma folosirii acestor informaţii. Performanţa trecută a investiţiilor în aur nu reprezintă o garanţie pentru  performanţe viitoare.
                        
În cazul în care clientul doreşte să obţină recomandări / consultanţă cu privire la investiţia într-un produs/serviciu, respectivul client va trebui să contracteze separat serviciile unui consultant de specialitate pentru a se asigura că produsul sau serviciul pe care clientul doreşte să-l contracteze este corespunzător nevoilor şi preferinţelor acestuia şi că riscurile asociate produsului/serviciului respectiv sunt pe deplin înţelese.