Scrisoare de confortScrisoare de confort

Definiţie: documentul eliberat de către bancă în baza cererii dvs., care certifică existenţa şi disponibilitatea fondurilor necesare încheierii unui contract comercial/tranzacţie precum şi angajamentul băncii de a pune la dispoziţie respectivele fonduri, în anumite condiţii

Solicitanţi: clienţi corporate care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de bancă

Avantaje

 • se eliberează anterior încheierii unei tranzacţii financiare sau comerciale, facilitând finalizarea tranzacţiei respective
 • flexibilitate în ceea ce priveşte modelul scrisorii de confort (se pot elibera conform modelelor standard ale băncii sau conform modelelor solicitate de dvs.)

Caracteristici

 • Moneda: lei sau valută
 • Se eliberează în baza:
  • resurselor proprii ale dvs.
  • creditelor contractate la bancă (în derulare sau în baza finanţărilor ce urmează a se acorda)
  • prin combinarea variantelor anterior menţionate
 • Perioada de valabilitate: până la încheierea contractului comercial dar nu mai mult de 12 luni

Documente

 • Cererea de eliberare semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea
 • Orice alte documente necesare solicitate de bancă

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la orice Centru de Afaceri Corporate al BCR.